"גם זו דרך לסיים – על הסדרי הסתלקות בתובענות ייצוגיות" (הפרקליט 2012)

מאמרו של עו"ד רונן עדיני בנושא בדרכי סיום תובענה ייצוגית באמצעות הסדר הסתלקות כפוף לאישור בית המשפט. לטענתו, הפיקוח השיפוטי נעדר קווים מנחים ביחס לסוגיות כלליות וספציפיות, החל מאישור בקשת ההסתלקות וכלה בגובה שכר הטרחה. במאמר זה מוצעות אמות מידה, אשר יסייעו להסדרת הנושא.

להמשך קריאה