כיל מבקשת לשלם ליו"ר המיועד לוקר 5.6 מיליון שקל בשנה (דה מרקר 26.7.16)

החברה, שעומדת בפני תביעות נגזרות על חלוקת מענקים בעבר, מציעה לאשר למנכ"ל סטפן בורגס מענק הוני בשווי 6 מיליון שקל בגין 2016.

לקריאת הכתבה המלאה בדה מרקר, מיום 26.7.16

פרשת הבונוסים בכיל: תביעה נגזרת נוספת נגד החברה; הערכות: היקף הבונוסים ששולמו גבוה מהדיווח (גלובס 20.7.16)

התובע שהצטייד בחוות דעת כלכלית משמעותית של ד"ר אורי רונן ■ ד"ר אורי רונן ועו"ד עדיני: דיווחים סותרים של כיל לרשות לני"ע מעלים חשש כי הדירקטוריון קודם סימן מטרה לשלם בונוס לבכירים ואז החל לבצע התאמות

פרשת הבונוסים לבכירי כיל שנחשפה ב"גלובס" ממשיכה להסתבך. בקשה לתביעה נגזרת נוספת הוגשה נגד החברה כשבשונה מהבקשה הקודמת, מגיש הבקשה. עו"ד רונן עדיני, הצטיידו בחוות דעת כלכלית של ד"ר אורי רונן, המומחה החשבונאי, שבחנה את ההתאמות בדו"חות החברה וקובעת כי "קיים חשש, לכאורה, כי דירקטוריון כיל אישור התאמות לרווח הנקי, לצורך עמידת החברה בסף כללי, החורגות באופיין מסוג ההתאמות שאסיפת בעלי המניות הסמיכה את הדירקטוריון לבצע".

לקריאת הכתבה המלאה באתר גלובס

רשות ניירות ערך נגד בזק: תסייע במימון הוצאות תביעה ייצוגית ( דה מרקר 7.7.16)

התביעה הוגשה בתחילת 2015 בשם חברה שהיא בעלת מניות בבזק, הטוענת כי בזק הטעתה את ציבור המשקיעים, כאשר הסתירה מהם מידע בדיווחים הנוגעים לרפורמת השוק הסיטוני ■ הרשות משתתפת במימון של 5–6 תביעות ייצוגיות ונגזרות בשנה בתחום ני"ע

רשות ניירות ערך הודיעה בתחילת השבוע לעורך הדין רונן עדיני כי החליטה לסייע במימון הוצאות תביעה ייצוגית שהגיש נגד חברת בזק בשם חברת ליעד אחזקות, שהיא בעלת מניות בבזק

הבקשה לתביעה ייצוגית הוגשה בינואר 2015 למחלקה הכלכלית בבית המשפט המחוזי בתל אביב נגד חברת בזק, בעל השליטה בחברה שאול אלוביץ', המנכ"לית סטלה הנדלר ונושאי משרה נוספים בחברה. התובעת טוענת כי בזק לא דיווחה כנדרש על שני מהלכים מהותיים שאירעו בה ב–2012–2013: הפחתת דמי הקישוריות ורפורמת השוק הסיטוני.

לקריאת הכתבה המלאה באתר דה מרקר