תביעת ענק נגד דסק"ש: "רכישת מעריב לא הגיונית" (דה מרקר 5.9.12)

שני בעלי מניות מיעוט בחברה תובעים את נוחי דנקנר והדירקטורים ב – 370 מיליון שקל, בטענה שההחלטה לרכוש את מעריב ב – 2011 ב – 147 מיליון שקל והזרמת 200 מיליון שקל נוספים גרמו נזק רב לחברה. התובעים: "אישור העסקות בידי הדירקטורים נגוע ברשלנות רבתי או בפזיזות"

שני בעלי מניות מיעוט בחברת דסק"ש (דיסקונט השקעות) הגישו אתמול בית המשפט המחוזי בתל אביב בקשה לתביעה נגזרת בסך 370 מיליון שקל נגד החברה, נגד בעלי השליטה, היו"ר לשעבר, נוחי דנקנר, ונגד הדירקטורים בחברה. השניים, רמי אוסטרובסקי ויניב אוזנה, תוקפים את החלטת דסק"ש לרכוש את השליטה במעריב בתחילת 2011 תמורת 147 מיליון שקל, וכן את החלטות החברה מאז להשקיע במעריב סכומים המסתכמים ב – 200 מיליון שקל.

בתביעה נטען כי "החלטות הדירקטורים בעניין מעריב גרמו לחברה לנזק רב, וכפועל יוצא מכך גם לבעלי מניותיה…כבר במועד קבלת ההחלטות היה ברור או למצער צריך היה להיות ברור כי מדובר בעסקה בלתי סבירה כלכלית, שאינה לטובת החברה…ושצפויה לגרום לחברה נזקים משמעותיים ביותר".

התובעים, שמיוצגים בידי משרד עו"ד רונן עדיני יחד עם משרד עו"ד רם דקל, טוענים כי "עסקת מעריב הונעה משיקולים תמוהים ולא ענייניים". הם משערים כי "רכישת השליטה בעיתון נפוץ ובכלי תקשורת משפיע נועדה לקדם את עניינייהם של אחרים, שאינם החברה".

התובעים מבקרים את חברי הדירקטוריון על כך שאישרו את השקעות דסק"ש במעריב, מבלי שהוצגה בפניהם לפני אישור העסקה כל הערכת שווי, או תוכנית עסקית סבירה ורצינית שניתחה את שווי מעריב, ושהבהירה כיצד לכאורה אמורה החברה להרוויח מהעסקה.

התובעים מבקשים מדסק"ש לחשוף את כל המצגות, חוות הדעת שהוצגו להם והדברים שנאמרו להם לפני קבלת החלטתם. לטענת התובעים, "אישור העסקות בידי הדירקטורים נגוע ברשלנות רבתי או בפזיזות, ורחוק מהאפשרות לחסות תחת כנפי "כלל שיקול הדעת העסקי". לכן, לגישתם, יש לחייב את הדירקטורים להשיב את הסכום לקופת החברה ולחייבם בגין כל נזק נוסף, אם וככל שימשיך להיגרם לחברה עקב מעשיהם אלו, עד למתן פסק דין בתביעה.

התובעים תוקפים את החלטות הדירקטוריון לתת למעריב הלוואות וסכומים שהסתכמו בנובמבר 2011 ב – 250 מיליון שקל. זאת במקביל לשחיקה מהירה בהון של דסק"ש שששוויה נשחק ב – 2011 בכ – 60%, כשארבע משש סדרות האג"ח שלה נסחרו בתשואות של יותר מ – 8%, וכן על רקע דיווח כי דסק"ש הפסידה 1.4 מיליארד שקל.

בתביעה נטען: "אין ספק כי באותו מועד בו הועמדו ההלוואות יכולה היתה דסק"ש לבחור באופציות טובות מאשר "ההשקעה" הנוספת במעריב, שהיא על פניה השקעה בסיכון גבוה יותר".

לגבי ההזרמה של 15 מיליון שקל, שעליה הוחלט ביום שישי שעבר, טוענים התובעים כי "הסכום צפוי לרדת לטמיון בשים לב למצבה הנוכחי של מעריב. מדובר בהחלטות שעל פניהן ניכר כי אינן מבוססות על שיקול עסקי או כלכלי. במקרה הטוב מדובר ברשלנות, ובמקרה החמור יותר מדובר על החלטות שביסודן עומדים שיקולים זרים".

מתחילת ההשקעה של דסק"ש במעריב, תחילת יוני 2011, ועד סוף מארס 2012 רשמה דסק"ש בדו"חותיה הפסדים מהשקעתה במעריב בסך 262 מיליון שקל. לתביעה צורפה חוות דעת מומחה של הכלכלן ד"ר מאיר אמיר, שהראה כי מעריב היתה עסק כושל במשך שנים עוד לפני השקעתה של דסק"ש, וכי מצבו הכלכלי של העיתון המשיך להיות קשה גם במארס 2011 ערב ביצוע עסקת דסק"ש.

לטענת התובעים, הדירקטורים התעלמו מהתרעת חברות הדירוג שפורסמו לפני העסקה, והחליטו להיכנס להרפתקה ולהשקיע מאות מיליוני שקלים במעריב. התובעים טוענים כי הדירקטורים של החברה הפרו את חובת הזהירות והמיומנות שלהם כלפי החברה, והתקשלותם גרמה נזק לדסק"ש.

דובר דסק"ש מסר בתגובה כי החברה לא מעוניינת להגיב בנושא.