פשרה בפרשת הבונוסים בכיל: הבכירים לשעבר יחזירו לחברה 6.5 מיליון שקל

הושג הסכם פשרה בפרשת הבונוסים ששולמו בחברת כיל לנושאי המשרה הבכירים שלה בשנים 2015-2014 – במסגרת הבקשה לתביעה נגזרת שהוגשה נגד הבכירים. הההסכם שיוביל להסרת הבקשה קובע כי נושאי המשרה ישלמו לחברה סכום כולל של 6.5 מיליון שקל, בתוספת של החזר הוצאות בסכום של 100 אלף שקל.

בתמורה תסולק הבקשה לתביעת הנגזרת שהגיש עורכי הדין רונן עדיני ואפי שאשא בנושא לפני שלוש שנים. הפשרה נדרשת לאישור שופט ביהמ"ש המחוזי בתל אביב, מגן אלטוביה.

לקריאת הכתבה המלאה באתר כלכליסט