פשרה בייצוגית: מגדל תעניק קורס השקעות לעמיתיה (דה מרקר 6.5.12)

בנוסף התחייבה חברת הביטוח שלא להשקיע יותר מ-10% מנכסי הקרן באג"ח לא מדורגות או המדורגות בדירוג נמוך מ-BBB

חברת הביטוח מגדל תעניק ל-6,250 מעמיתיה קורס בהשקעות בשוק ההון שיכלול היכרות עם העולם הפיננסי. עלות הקורס הוערכה על ידי החברה בכ-5.6 מילון שקל. בנוסף התחייבה מגדל להפיק חוברת מידע, סרט בנושא השקעות בשוק ההון ולומדה בנושא דו"חות שנתיים ורבעוניים שיוצגו באתר האינטרנט של החברה.

בנוסף התחייבה חברת הביטוח שלא להשקיע יותר מ-10% מנכסי הקרן באג"ח לא מדורגות או המדורגות בדירוג נמוך מ-BBB, אלא אם יינתן גילוי מראש לעמיתים – כך עולה מהסכם הפשרה שהוגש באחרונה לאישור בית המשפט המחוזי בפתח תקווה. הסכם הפשרה נחתם בעקבות הליך גישור שהתקיים בפני עו"ד ישראל (רלי) לשם. לפי הסכם הפשרה הגמול לתובע הייצוגי יהיה 158 אלף שקל. שכר הטרחה לעורכי דינו יעמוד על 432 אלף שקל. הסכם הפשרה כפוף לאישורה של השופטת אסתר שטמר שטרם ניתן.

מגדל התחייבה לקיים הדרכות לעובדי המכירות שלה בנושא השקעות של קופות הגמל ואופן הצגת הנושא והגילוי לעמיתים וכן לשכור שירותי מומחה לענייני השקעות ושוק ההון ואנשי מקצוע נוספים, כיועצים למהלך ההסברתי. העלות המשוערת של התחייבויות הנוספות של מגדל מוערכת בכ-1.2 מיליון שקל.

התביעה הייצוגית שהוערכה בכ-62.8 מיליון שקל הוגשה לבית המשפט המחוזי בפתח תקווה ב-2009. התובע הייצוגי היה עמית בקרן ההשתלמות "מעוז" המנוהלת על ידי מגדל והקבוצה אותה ביקש לייצג היתה "כל אדם שהיה עמית בקרן בכל עת החל מאוגוסט 2006 ועד למועד הגשת הבקשה.

"באמצעות עורכי הדין רונן עדיני ואפי שאשא טען התובע הייצוגי כי "מגדל הציגה את הקרן כקרן השתלמות "סולידית", במסגרת עלונים שיווקיים ובאתר האינטרנט שלה, וכי בשנים 2007-2008 החזיקה באיגרות חוב לא מדורגות בשיעור של כ-50% מנכסיה" באופן שלשיטתו "אינו תואם את הגדרתה כ"סולידית"." הוא הוסיף כי "בשנת 2008 תשואת הקרן היתה שלילית בשיעור של כ-35%, והתשואה הנומינלית של הקרן מחודש אוגוסט 2006 ועד למועד הגשת בקשת האישור היתה נמוכה מהתשואה של קרנות מקבילות".

מגדל טענה להגנתה כי "אין ממש בטענה שכספי הקרן הושקעו שלא בהתאם למצגים שניתנו לעמיתים, אלא נהפוך הוא- המידע המלא אודות השקעות הקרו גולה לעמיתיה והשקעות הקרן בוצעו בהתאם למדיניות ההשקעות המוצהרת שלה". מגדל הוסיפה כי "בכל מקרה לא נגרם נזק כלשהו למבקש או לקבוצה, שכן בשנים 2009 ו-2010 החזירה הקרן את כל ההפסדים הנטענים, ואף מעבר לכך".

על פי הבקשה לאישור הסכם הפשרה, מטרת הפעולות שהתחייבה מגדל לבצע במסגרת הסכם הפשרה הן "לשפר ולהרחיב את הגילוי לכלל העמיתים של קופות הגמל שבניהול החברה, ובפרט לעמיתי הקרן, ביחס להשקעותיהן של קופות הגמל; וכן להגביר את מודעותם ולהרחיב את ידיעותיהם של עמיתי קופות הגמל בנושאים פיננסיים".

לקריאת הכתבה

דה מרקר 06.05.12