פרשת הבונוסים בכיל: תביעה נגזרת נוספת נגד החברה; הערכות: היקף הבונוסים ששולמו גבוה מהדיווח (גלובס 20.7.16)

התובע שהצטייד בחוות דעת כלכלית משמעותית של ד"ר אורי רונן ■ ד"ר אורי רונן ועו"ד עדיני: דיווחים סותרים של כיל לרשות לני"ע מעלים חשש כי הדירקטוריון קודם סימן מטרה לשלם בונוס לבכירים ואז החל לבצע התאמות

פרשת הבונוסים לבכירי כיל שנחשפה ב"גלובס" ממשיכה להסתבך. בקשה לתביעה נגזרת נוספת הוגשה נגד החברה כשבשונה מהבקשה הקודמת, מגיש הבקשה. עו"ד רונן עדיני, הצטיידו בחוות דעת כלכלית של ד"ר אורי רונן, המומחה החשבונאי, שבחנה את ההתאמות בדו"חות החברה וקובעת כי "קיים חשש, לכאורה, כי דירקטוריון כיל אישור התאמות לרווח הנקי, לצורך עמידת החברה בסף כללי, החורגות באופיין מסוג ההתאמות שאסיפת בעלי המניות הסמיכה את הדירקטוריון לבצע".

לקריאת הכתבה המלאה באתר גלובס