"האכיפה המנהלית על שולחן הניתוחים"

שבעה עורכי דין מובילים, ביחד עם מנכ"ל איגוד החברות הציבוריות עו"ד אילן פלטו, בפאנל בנושא השפעות האכיפה המנהלית על החברות הציבוריות ועל מנגנון האכיפה. עו"ד צבי גבאי שהנחה את הפאנל טוען "הרעיון בהליך מינהלי הוא הקטנת החשיפה של המפר"