עסקת בעלי עניין לא גוזרים פעמיים (כלכליסט 29.6.15)

בית המשפט הכלכלי הכריע בין שתי בקשות לניהול תביעה נגזרת נגד בעל השליטה בבזק על רכישת yes תמורת "סכום מופרז"

לכתבה המלאה