משרדנו מנהל תביעה נגזרת בגין פרשת הבונוסים הבלתי חוקיים למנהלי חברת כי"ל (17.5.18)

בעקבות בקשה לתביעה נגזרת שהוגשה על ידי משרדנו, בשם בעל מניות בחברה, הקימה הנתבעת, חברת כי"ל (כימיקלים לישראל) ועדה בלתי תלויה שבדקה את טענות התביעה, ולפיהם החברה חילקה בונוסים שלא כדין לבכירי החברה.

השבוע הגישה כי"ל לבית המשפט המחוזי את דו"ח הוועדה הבלתי תלויה שהוקמה על ידי החברה במטרה להתמודד עם התביעה הנגזרת שהוגשה על ידי משרדנו, בנוגע לבונוסים ששולמו לנושאי משרה בחברה בשנים 2015-2014. הדו"ח מספק הצצה נדירה אל מאחורי הקלעים של ישיבות הדירקטוריון ואל התהליכים שנוגעים לאחד הנושאים הרגישים ביותר שחברי דירקטוריון דנים בהם: הבונוס לנושאי המשרה בחברה.

הוועדה מתחה ביקורת על כך שההתאמה הגדולה ביותר שבוצעה בשל שביתת העובדים, התבצעה ללא ייעוץ חיצוני.

לקריאת הכתבה המלאה באתר כלכליסט