תמורה שבשום עסקה רגילה לא הייתה משולמת" (29.6.17)

בתשובה שהגיש משרדנו בשם התובע הנגזר, במענה לכתבי ההגנה של בזק, שאול אלוביץ' והדירקטורים של בזק, נטען כי העסקה לרכישת מניות yes היא עסקה פסולה שבמסגרתה שילמה החברה לבעל השליטה תמורה מוגזמת ומופרכת: "זוהי עסקה מושחתת ובעלת היבטים פליליים חמורים ביותר". התגובה הוגשה בעיצומה של החקירה הפלילית שמנהלת רשות ניירות ערך בעניינה של אותה עסקה.

התביעה הנגזרת הוגשה לבית המשפט כבר לפני כשנתיים לאחר שגיל אמיד, בעל מניות בבזק, הגיש באמצעות עו"ד רונן עדיני, במארס 2015 בקשה לאישור תביעה נגזרת נגד בזק והדירקטורים שלה. בתביעה נטען כי התמורה ששילמה בזק ליורוקום הייתה מופרזת, בלתי-הוגנת ובלתי-סבירה מבחינת בזק, וכי בזק, בעל השליטה שאול אלוביץ' והדירקטורים הפרו את חובות האמון והזהירות שלהם כאשר אישרו את העסקה.

לקריאת הכתבה המלאה בעיתון דה מרקר

לקריאת הכתבה המלאה באתר דה מרקר