הדירקטורים בדסק"ש שאישרו את עסקת מעריב חשופים כעת גם להפרת אמונים ( דה מרקר 19.5.16)

בית המשפט אישר את הבקשה להוסיף לתביעה הנגזרת נגד דסק"ש, נוחי דנקנר 
ודירקטורים בחברה עובדות נוספות – ולהרחיב את טענת הרשלנות שמגולמת בה

חדשות רעות לדירקטורים הנתבעים בדסק"ש: שופט בית המשפט המחוזי מרכז, עופר גרוסקופף, אישר אתמול את בקשת התובעים נגד חברת דסק"ש, נוחי דנקנר ודירקטורים בחברה, לצרף לכתב התביעה הנגזרת עובדות נוספות ולהרחיב את עילת הרשלנות להפרת חובת גילוי או הפרת אמונים.

מבחינת הנתבעים, המשמעות של אישור שינוי כתב התביעה היא שאם יימצא כי בוצעו מעשים שייחשבו כהפרת אמונים, ייתכן שלחלק מהדירקטורים תהיה בעיה של כיסוי ביטוחי. ואולם, הפרת אמונים בתום לב כן אמורה להיות מבוטחת.

התביעה הנגזרת הוגשה בספטמבר 2012 על ידי בעלי מניות מיעוט בדסק"ש, רמי אוסטרובסקי ויניב אוזנה, שמיוצגים על ידי עוה"ד רונן עדיני ורם דקל. השניים טענו כי אישור ההסכם לרכישת מעריב על ידי הדירקטוריון ניתן מבלי שהתנהל דיון ראוי בשאלה אם מדובר בהשקעה העולה בקנה אחד עם טובת החברה.

לקריאת הכתבה המלאה באתר דה מרקר