דסק"ש: קיבלנו מכתב נוסף המאיים בתביעה בגין ההשקעה ב"מעריב" (דה מרקר 26.7.12)

לפני 3 ימים העביר אל דסק"ש בעל מניות מיעוט מכתב ראשון כהתראה טרם הגשת תביעה נגזרת

השטף מתגבר: דיסקונט השקעות (דסק"ש) מקבוצת אי.די.בי, בעלת השליטה במעריב, דיווחה הערב (ה') כי קיבלה מכתב נוסף מאדם המאיים בתביעה בעניין ההשקעה בעיתון. מדובר במכתב מקדים טרם הגשת תביעת נגזרת על ידי בעל מניות מיעוט. החברה אינה חושפת את שמו של שולח המכתב או פרטים כלשהם אודותיו.

כבר לפני שלושה ימים דיווחה דסק"ש כי קיבלה מכתב ראשון בעניין מידי בעל מניות מיעוט בחברה – עו"ד רונן עדיני. במכתב – שנוסחו המלא וזהות השולח נחשפו רק היום – פונה עדיני אל נוחי דנקנר, יו"ר דירקטוריון דיסקונט השקעות ובעל השליטה בקבוצת אי.די.בי, בהתראה טרם הגשת תביעת נגזרת.

תביעת נגזרת היא כלי משפטי שמסייע לבעלי מניות מיעוט לפעול כנגד בעלי משרה, שפעלו לכאורה שלא בהתאם לאינטרסים של כלל בעלי המניות וטובת החברה. תביעה שכזו יכולה להיעשות למשל במקרה של העדפת אינטרסים זרים או כאשר מנהלים מושכים שכר עתק בזמן שהחברה מפסידה. בשונה מהתביעה הייצוגית, בתביעת נגזרת בעל המניות אינו תובע בשל זכותו האישית, אלא מפעיל את זכות התביעה של החברה עצמה.

במכתב דרש עדיני כי החברה תגיש תביעה נגד חברי הדירקטוריון – וביניהם היו"ר דנקנר והדח"צים. עדיני, שמפנה אצבע מאשימה כלפי חברי דירקטוריון דסק"ש, טוען כי הללו לא מלאו את חובתם כלפי החברה. לדבריו, הדירקטורים אחראים להשלכות הקשות שיש להשקעה במעריב על החברה – וכפועל יוצא מכך – על כל בעלי מניותיה.

"נראה כי החלטות ההשקעה של דיסקונט השקעות במעריב אינן סבירות כלל ועיקר, וספק רב אם שיקולים כלכליים או ענייניים לטובת החברה ובעלי מניותיה הם שעמדו ביסוד החלטות החברה בקשר להשקעותיה בעיתון מעריב", ציין עדיני.

במסגרת המכתב קובל עדיני על היקפי הכספים שהשקיעה דסק"ש במעריב בשנה האחרונה. עדיני מציין כי מאז נרכשה על ידה ביוני 2011, השקיעה דסק"ש במעריב כ-325 מיליון שקל בדרך של רכישת מניות, הלוואות בעלים ורכישת אג"ח. עדיני מציין כי "סכום השקעה זה אינו דבר של מה בכך, בוודאי לא לחברה כדסק"ש הנמצאת במשבר חמור ביותר, וששווייה הבורסאי עומד על כ-400 מיליון שקל בלבד".

הזרמת הכספים על ידי דסק"ש נעשתה במקביל להידרדרות מצבה הפיננסי שלה עצמה. ההידרדרות התבטאה בעיקר במחיר איגרות החוב של דסק"ש שצנח בחדות, תוך שהתשואות מטפסות לתשואות של 15%-25%. בין שאר הגורמים שהביאו לירידה באג"ח היו גם הפסדיה של מעריב. עדיני מציין כי ההשקעה במעריב הניבה לדסק"ש הפסדים של כ-89 מיליון שקל נכון לרבעון הראשון של 2012, שסביר להניח ש"אף גדלו עד למעלה מ-100 מיליון שקל" נכון להיום.

"נראה כי ההיגיון הכלכלי שבהשקעה במעריב, שהינה חברה כושלת שרושמת הפסדים בלבד מזה שנים רבות, אינו ברור, בלשון המעטה. זאת במיוחד, כאשר חלף השקעה זו יכולה הייתה דסק"ש להשקיע בעסקות כלכליות בהרבה", מסביר עדיני. "כך למשל, וכדוגמא בלבד, יכולה הייתה החברה לרכוש בחזרה איגרות חוב שלה עצמה, אשר התשואה עליהן מרקיעה שחקים".

על רקע זאת, עדיני דורש מדנקנר "הסברים" בעניין ההשקעה במעריב, וכן דורש לדעת האם עמדה בפני דירקטוריון דסק"ש הערכת שווי מהימנה למעריב טרם קבלת ההחלטה לרכישה.

לקריאת הכתבה

דה מרקר 26.07.12