בקשה לייצוגית בסך 71 מ' ש' נגד 012: לא עמדה בהתחייבויות (דה מרקר 21.3.12)

גודל קבוצת הלקוחות להם נגרמה עוגמת הנפש הוערך בכ-122 אלף

בקשה לתביעה ייצוגית בסך 71 מיליון שקל, הוגשה היום כנגד חברת 012 סמייל טלקום בטענה שהחברה לא סיפקה ללקוחות מהירות גלישה בקצב אותו התחייבה לספק.

הלקוחות, גליה מזרחי וחברת מולטימדיה גרופ, טענו באמצעות עורכי הדין רונן עדיני, אפי שאשא ולידור שובל, כי 012 סמייל מפלה את לקוחותיה המשתמשים באפליקציית שיתוף קבצים – תוכנה המאפשרת לקבוצת אנשים המשתמשים באינטרנט להעביר ביניהם קבצים.

לדבריהם, חברת 012 סמייל "התחייבה לספק ללקוחותיה מהירות גלישה מסוימת, כאשר בפועל מהירות הגלישה שסופקה להם היתה איטית יותר. כל זאת, בזמן שהיא יודעת או יכולה לדעת כי אין ביכולתה ו/או אין בכוונתה לספק ללקוחותיה מהירות זו, אותה הזמינו ממנה ובגינה שילמו לה".

לבקשה שהוגשה לבית המשפט המחוזי בפתח תקוה, צורפה חוות דעת של המומחה פרופ' יובל שביט, לפיה במשך ארבע שנים לפחות הפלתה חברת 012 סמייל את לקוחותיה המשתמשים באפליקציות שיתוף קבצים, והאטה את מהירות הגלישה שלהם על אף שהלקוחות עליה.

התובעים מוסיפים, כי מהירות הגלישה באינטרנט הוא עניין מהותי בגלישה וכי חברת 012 סמייל "הטעתה את לקוחותיה". הם הדגישו, כי מדובר בניצול לרעה מצד הכוח והעוצמה של חברת 012 סמייל ביחס ללקוחותיה וכי מדובר בחוסר הגינות וחוסר תום לב בסיסיים כלפיהם.

הקבוצה שהוגדרה בבקשה, היא כל מי שהיה לקוח של חברת 012 סמייל מחודש אפריל 2008 ועד למועד הגשת התביעה, והשתמש באפליקציית שיתוף קבצים לפחות פעם אחת במהלך תקופה זו. גודל הקבוצה הוערך בכ-122 אלף לקוחות החברה והנזק הכולל שנגרם להם מוערך בכ-71 מיליון שקל.

מ-012 סמייל נמסר בתגובה: "טרם הגיע לידינו כתב התביעה. אנו נלמד אותה ונגיב בהתאם בבית המשפט. חברת 012 סמייל מעניקה מהירויות גלישה המותאמות לצרכי לקוחותיה ולשביעות רצונם".

לקריאת הכתבה

דה מרקר 21.3.12