בעל מניות בבזק תובע 500 מיליון שקל בגין עסקה בזק- yes ( דה מרקר 19.3.15)

התובע טוען שבזק פירסמה דו"ח מטעה- ולא גילתה למשקיעיה כי הנאמן שמחזיק במניות yes שבידי יורוקום הונחה למכור אותן עד סוף מארס בכל מחיר. בכך לכאורה פעלו בזק, בעל השליטה והדירקטורים נגד האינטרסים של בזק ולטובת אלוביץ'- והפרו את חובות הזהירות והאמונים

דה מרקר 19.3.15