אין הגיון כלכלי לשלם 700 מ' ש' על מניות חברה כושלת במצב רעוע" ( גלובס 18-19.3.15)

בעל מניות מיעוט בבזק הגיש תביעה נגזרת בסך 502 מיליון שקל כנגד החברה והדירקטורים שלה. מצטרפת להליך משפטי שפתחו שני בעלי מניות מיעוט אחרים במטרה לדחות את האסיפה הכללית לאישור העסקה.

גלובס 19-18.3.15