פרשת הבונוסים למנהלי חברת כי"ל

בזכות הוצאת 15 סעיפים שהוגדרו כחד־פעמיים ושהקפיצו את הרווח הנקי, חילקה יצרנית האשלג בונוסים של 5.5 מיליון דולר לבכיריה ב־2014—2015. בקשה לתביעה נגזרת אילצה את כיל להקים ועדה בלתי תלויה שמתחה ביקורת על כך שההתאמה הגדולה ביותר שבוצעה בשל שביתת העובדים, התבצעה ללא ייעוץ חיצוני.
כיל הגישה השבוע לבית המשפט את דו"ח הוועדה הבלתי תלויה שהוקמה על ידי החברה במטרה להתמודד עם בקשה לאישור תביעה נגזרת בנוגע למענקים ששולמו לנושאי משרה בה על השנים 2015-2014. הדו"ח מספק הצצה נדירה אל מאחורי הקלעים של ישיבות הדירקטוריון ואל התהליכים שנוגעים לאחד הנושאים הרגישים ביותר שחברי דירקטוריון דנים בהם: הבונוס לנושאי המשרה בחברה.
מטרת הוועדה, שהוחלט על הקמתה בדצמבר 2016 על ידי דירקטוריון כיל, היתה לייעץ לדירקטורים בנוגע למכלול ההיבטים העולים מבקשה לאישור תביעה נגזרת שהוגשה כחצי שנה קודם לכן על ידי עו"ד רונן עדיני. בבקשה נטען שההחלטות של ועדת התגמול והדירקטוריון של כיל חרגו ממדיניות התגמול של החברה, שהן נוגדות את טובת החברה והסבו לכיל נזק כולל של כ־5.5 מיליון דולר. עו"ד עדיני ביקש מבית המשפט להורות לנושאי המשרה שקיבלו את המענקים להשיב לחברה את הסכומים שהתקבלו, או לחילופין להורות לדירקטורים שאישרו את חלוקת המענקים לפצות את החברה על הנזקים שנגרמו לה לטענתו.

לקריאת הכתבה המלאה באתר כלכליסט

עו"ד רונן עדיני התראיין בתוכנית העולם הבוקר ברשת, בענין תביעה ייצוגית כנגד רשות שדות התעופה בגין מונופול בדיוטי פרי (6.3.18)

לצפייה בראיון

דרישה מבזק ומהבנקים הנושים של יורוקום להתנגד להסדר הנושים הנותן פטור גורף לאלוביץ

הסדר סיידוף מעניק לאלוביץ' פטור מתביעות

כך טוען עו"ד רונן עדיני, המנהל את התביעה הנגזרת נגד שאול אלוביץ' והדירקטורים של בזק בגין עסקת בזק-yes. לטענתו, הפטור ניתן לאלוביץ' שלא כדין, מאחר שבעסקת בזק-yes הוא נטל לכאורה 500 מיליון שקל תמורה עודפת על השווי; עדיני גם דורש מהבנקים להתנגד להסדר עם סיידוף

"אל תסכימו להסדר שכולל פטור מתביעות לאלוביץ", כך דורש עו"ד רונן עדיני, המנהל את התביעה הנגזרת נגד שאול אלוביץ' והדירקטורים של בזק, בשל התנהלותם בעסקת בזק-yes.

עדיני תובע מבזק להגיש תביעה נגד אלוביץ' והדירקטורים בדרישה לפיצוי והשבה של 670 מיליון שקל. עו"ד עדיני טוען שבהצעת הרכישה וההסדר שהגיש נתי אלוביץ' על קבוצת יורוקום שולב סעיף פטור מתביעות לשאול אלוביץ', בעל השליטה בירוקום, וכך גם לבנו אור, דירקטור בחברות שונות בקבוצה.

עו"ד עדיני טוען כי הפטור ניתן לאלוביץ' שלא כדין, מאחר שבעסקת בזק-yes הוא נטל לכאורה 500 מיליון שקל תמורה עודפת על השווי של yes מבזק.

קבוצת יורוקום של אלוביץ' מתמודדת עם חובות גדולים למערכת הבנקאית, ובחודש נובמבר האחרון פנה בנק הפועלים לגביית החוב באמצעות המערכת המשפטית. פרט לחוב של כ־400 מיליון שקל לבנק הפועלים, יורוקום תקשורת חייבת כ־600 מיליון שקל לבנק דיסקונט וסכום נוסף של מעל 100 מיליון שקל לבנק הבינלאומי.

לקריאת הכתבה המלאה באתר כלכליסט

עו"ד רונן עדיני דורש מדירקטוריון בזק להתנגד להסדר הנושים

במכתב ששלח לנציגי בזק הוא כותב שחובה עליהם להתנגד להסדר שמעניק פטור גורף מתביעות לשאול אלוביץ, וזאת לאור ממצאי החקירות נגדו ■ לדבריו, אם הדירקטורים לא יתנגדו להסדר שממלט את אלוביץ', תהיה זו הפרה של חובת האמונים מצדם

עו"ד רונן עדיני, שהגיש תביעה נגזרת נגד בזק והדירקטורים שלה בעקבות עסקת בזק-yes, דורש מבזק (שמיוצגת בידי עו"ד רונן מטרי) לצאת נגד הסדר הנושים שמציעה קבוצת סיידוף ליורוקום. הפנייה לבזק נסובה סביב הפטור הגורף שמעניק הסדר הנושים לשאול אלוביץ' בעל השליטה ביורוקום, מתביעות, ולכאורה גם מהתביעה הנגזרת שהגיש עו"ד עדיני בגין עסקת בזק-yes . עדיני גם פנה במכתב דומה לנציגי הבנקים שהם הנושים של יורוקום, הפועלים (עו"ד פיני רובין), דיסקונט (עו"ד אמנון לורך) והבינלאומי (עו"ד אורי גאון). במכתב ששלח עדיני לבזק, הוא כותב כי התביעה שהגיש בשם התובע גיל אמיד נסובה סביב עסקת בזק-yes ובמסגרתה נתבעים בעלי השליטה ודירקטורים בבזק בסך של למעלה מ-500 מיליון שקל, וזאת עוד לפני תיקונים שיבואו לאחר שהרשות לניירות ערך תפרסם את חומרי החקירה שלה בגין העסקה. עדיני כותב כי בזק שלחה לאחרונה ליורוקום דרישה לתשלום חוב של 120 מיליון שקל, אשר שולמו לה על-ידי בזק כמקדמות על חשבון התמורה הנוספת השנייה בעסקה בקשר עם
עמידת yes ביעדי תוצאות כספיות ב-2017-2015 .לדברי עדיני, ניתן להעריך שמכיוון שמדובר בחוב לא מובטח, סיכויי השבת הכספים במסגרת הסדר הנושים המוצע הם נמוכים, ובוודאי שאין השבה מלאה ואף לא קרוב לכך. הוא מציין כי בזק דיווחה שיורוקום מסרה לה כי אסיפות נושים צפויות להתקיים בסוף החודש. לאור זאת דורש עדיני שעו"ד מטרי יביא בפני בזק והדירקטורים שלה בדחיפות, את הדרישה שבזק תתייצב באסיפות הנושים ותתנגד להסדר הנושים המוצע, ובפרט תתנגד להתניות המוצעות הגורפות בו שמתייחסות לבעלי השליטה בבזק ובחברות בנות. לדברי עדיני, התביעה שלו מהווה נכס בעבור בזק, באשר היא עשויה להניב לקופת בזק מאות מיליוני שקלים. תהיה זו איוולת מוחלטת מצד בזק לוותר עליו, הוא אומר. עוד הוא כותב במכתב כי התביעה שהגיש אינה נכס של מי מהחברות בהסדר הנושים, ולכן נושי החברות אינם מוסמכים לוותר על תביעה נגזרת שכבר הוגשה ומתנהלת מזה כ-3 שנים, ולכן התניות הפטור שניתן לאלוביץ' ולבעלי תפקידים בבזק אינו כדין ואינו בסמכות. לדבריו, התניות הפטור שנתנה קבוצת סיידוף לאלוביץ' אינן הגיוניות, בלתי סבירות ופוגעות באינטרסים של בזק ובעלי מניותיה, וכל מטרתן למלט ולחלץ את בני משפחת אלוביץ' ומקורביהם מאימת תביעה נגזרת מבוססת – וככל הנראה גם מאיימת מבחינתם. לדברי עדיני, הפטור הגורף שנותן סיידוף לאלוביץ' מייצג את הממשל התאגידי הלקוי והפסול שאפיין את בזק בתקופת אלוביץ' ואשר הוביל לחקירה פלילית בנושא, ולכן הסכמה של בזק
לפטור תהווה עדות לכך שכלום לא השתנה בבזק, גם כאשר הבעלות אמורה לעבור לידי גורם חדש.
לטענתו, בנסיבות אלה הסכמת בזק לפטור גורף תהווה מעשה חסר אחריות, רשלני וכזה המנוגד לטובת בזק ובעלי מניותיה. עו"ד עדיני טוען כי למען הסר ספק, במקרה שבזק תימנע מלהתנגד להסדר הנושים המוצע ובפרט תימנע מלהתנגד לפטור לאלוביץ', תהא זו לא רק הפרת חובת הזהירות מצד הדירקטורים של בזק אלא אף הפרת חובת אמונים מצידם כלפי בזק, והדבר יצדיק הגשת תביעה נגזרת חדשה שבמוקדה תעמוד הימנעות בזק מלעמוד על זכויותיה בהסדר הנושים המוצע.

לקריאת הכתבה באתר גלובס

הפינאלה של התביעה הנגזרת בעניין דסק"ש-מעריב

לפי הפשרה שהושגה בנגזרת נגד צמרת דסק"ש בגין רכישת "מעריב", הנתבעים ישלמו סכום נוסף לתובע ובאי-כוחו – לפי קביעת ביהמ"ש

"אין לכחד, ההליך שהוביל להגשת הסכם הפשרה, והדיונים בהסכם הפשרה, לא התאפיינו בהרמוניה ובשיתוף פעולה בין באי-הכוח בתביעה הנגזרת לבין החברה ובאי-כוחה. למרות שלכאורה בשלב שבו אנו מצויים, אין ניגודי אינטרסים בין החברה לבין מגישי התביעה הנגזרת, שכן אלה כאלה אמורים להיות מעוניינים בהשאת הערך שיושג לטובת החברה, הרי שבמהלך המשא-ומתן ביחס להסכם הפשרה נתגלעו ביניהם פערים, מחלוקות ואף עוינות. על כך יש להצטער, ובמיוחד יש להצר על כך שמחלוקות בדבר כדאיות הפשרה גלשו להטחת האשמות ועלבונות שאינם במקומם. אסתפק בציון התרשמותי כי באי-הכוח בתביעה הנגזרת פעלו לכל אורך ההליך באופן מסור ומקצועי, וכי הם ראויים לתודה ולהוקרה על ההישג המרשים שהשיגו לטובת החברה".

כך כותב השופט עופר גרוסקופף בפסק הדין, שבמסגרתו החליט לאשר את הסכם הפשרה שהושג בתביעה הנגזרת בפרשת עסקת רכישת "מעריב" על-ידי חברת דסק"ש. העוינות בין התובעים לנתבעים, שאליה התייחס השופט בפסיקתו, התעוררה על רקע הטענות של באי-כוח התובעים כי הסדר הפשרה הושג בחטף, מאחורי גבם וללא הסכמתם.

לפי הסכם הפשרה שהושג, הנתבעים – בעל השליטה לשעבר בחברה, נוחי דנקנר, הדירקטורים לשעבר ונושאי משרה – ישלמו סך של 100 מיליון שקל לקופת דסק"ש, ובנוסף – גמול לתובעים שהגישו את התביעה הנגזרת ושכר-טרחה לבאי-כוחם – כפי שיקבע בית המשפט. סכום שכר-הטרחה והגמול לתובע טרם נקבעו, וכעת על הצדדים להגיש טיעונים בעניין זה לבית המשפט, על-מנת שיכריע בעניין.

חילופי האשמות

התביעה הנגזרת הוגשה לפני מספר שנים לבית המשפט על-ידי בעל מניות מיעוט בדסק"ש – באמצעות עוה"ד רונן עדיני ורם דקל – נגד נוחי דנקנר ונגד דירקטורים אחרים בחברה, שהחליטו ב-2011 על קניית עיתון "מעריב" , שגסס אז, בהשקעה של 147 מיליון שקל.

להמשך קריאת הכתבה במלואה באתר גלובס

אושר הסדר הפשרה בתביעת מעריב: דסק"ש תפוצה ב-100 מיליון שקל

שופט המחוזי עופר גרוסקופף קבע כי על נושאי המשרה והדירקטורים בדסק"ש שאישרו את רכישת עיתון מעריב "לפצות" את בעלי המניות שהגישו את התביעה הנגזרת, אך אישר את סכום נמוך בהרבה מהסכום המבוקש שעמד על 370 מיליון שקל. מי שישלם בפועל הן חברות הביטוח של נושאי המשרה

השופט פרופ' עופר גרוסקופף מבית המשפט המחוזי במחוז מרכז אישר היום (ה') את הסדר הפשרה בתביעה הנגזרת שהוגשה נגד נושאי המשרה והדירקטורים בדסק"ש שאישרו את רכישת מעריב שנעשתה ללא בדיקה והביאה לאובדן מיליוני שקלים לחברה. הסדר הפשרה גובש בגישור בפני השופטת (בדימ') הילה גרסטל.

בית המשפט אישר את ההסדר לפיו ישלם הביטוח של נושאי המשרה לדסק"ש 100 מיליון שקל. מדובר בהחלטה תקדימית כיוון שההסדר גובש למרות התנגדותם של באי כוחם של התובעים עוה"ד רם דקל ועו"ד רונן עדיני שעוררו את השאלה מי מייצג את החברה אל מול הנתבעים – הם או הנהלת החברה שבזמנו סירבה לתבוע את הדירקטורים וכיום היא סבורה שההסדר הוגן וראוי ותמכה באישורו. לאחר דיון סוער שהתקיים בפני בית המשפט לפני כחודשיים, הודיעו ב"כ התובעים הנגזרים, כי הם אינם מתנגדים לאישור הסכם הפשרה, אף שלדעתם המקצועית ניתן היה להשיג במסגרת הסדר הפשרה סכום גבוה יותר. גם היועץ המשפטי לממשלה הותיר את ההכרעה בעניין לשיקול דעת בית המשפט, הגם שהביע מספר הסתייגויות.

לקריאת הכתבה המלאה בעיתון כלכליסט

ביהמ"ש אישר את הפשרה בעקבות עסקת מעריב הכושלת: הדירקטורים ישלמו 100 מיליון שקל

התביעה הנגזרת נגד נוחי דנקנר ודירקטורים לשעבר בחברת דסק"ש מסתיימת בפשרה ■ בין הדירקטורים הנתבעים שאישרו את העסקה: אבי פישר, יצחק מנור, צבי לבנת וחיים גבריאלי

התביעה הנגזרת נגד נוחי דנקנר ודירקטורים לשעבר בחברת דסק"ש בשל עסקת מעריב הכושלת מסתיימת בפשרה. שופט בית המשפט המחוזי בלוד, עופר גרוסקופף, אישר היום (ה) את הסכם הפשרה שנחתם בין הדירקטורים לחברה, שלפיו 13 הדירקטורים הנתבעים, ובהם נוחי דנקנר, ישלמו לדסק"ש 100 מיליון שקל. בהמשך צפוי גרוסקופף לקבוע את שכר הטרחה שיקבלו עורכי הדין.

הסכם הפשרה גובש לאחר הליך גישור שהתקיים בפני המגשרת, השופטת לשעבר הילה גרסטל. הוא נחתם בין עורכי הדין של הדירקטורים, ביניהם גיורא ארדינסט ואהרון מיכאלי ממשרד גולדפרב-זליגמן שמייצגים את המשפחות מנור ולבנת ישירות מול דסק"ש – ומאחורי גבם של עורכי הדין רונן עדיני ורם דקל, שהגישו את התביעה הנגזרת, אך התנגדו לפשרה.

לקריאת הכתבה המלאה באתר דה מרקר