כיל מבקשת לשלם ליו"ר המיועד לוקר 5.6 מיליון שקל בשנה (דה מרקר 26.7.16)

החברה, שעומדת בפני תביעות נגזרות על חלוקת מענקים בעבר, מציעה לאשר למנכ"ל סטפן בורגס מענק הוני בשווי 6 מיליון שקל בגין 2016.

לקריאת הכתבה המלאה בדה מרקר, מיום 26.7.16

פרשת הבונוסים בכיל: תביעה נגזרת נוספת נגד החברה; הערכות: היקף הבונוסים ששולמו גבוה מהדיווח (גלובס 20.7.16)

התובע שהצטייד בחוות דעת כלכלית משמעותית של ד"ר אורי רונן ■ ד"ר אורי רונן ועו"ד עדיני: דיווחים סותרים של כיל לרשות לני"ע מעלים חשש כי הדירקטוריון קודם סימן מטרה לשלם בונוס לבכירים ואז החל לבצע התאמות

פרשת הבונוסים לבכירי כיל שנחשפה ב"גלובס" ממשיכה להסתבך. בקשה לתביעה נגזרת נוספת הוגשה נגד החברה כשבשונה מהבקשה הקודמת, מגיש הבקשה. עו"ד רונן עדיני, הצטיידו בחוות דעת כלכלית של ד"ר אורי רונן, המומחה החשבונאי, שבחנה את ההתאמות בדו"חות החברה וקובעת כי "קיים חשש, לכאורה, כי דירקטוריון כיל אישור התאמות לרווח הנקי, לצורך עמידת החברה בסף כללי, החורגות באופיין מסוג ההתאמות שאסיפת בעלי המניות הסמיכה את הדירקטוריון לבצע".

לקריאת הכתבה המלאה באתר גלובס

רשות ניירות ערך נגד בזק: תסייע במימון הוצאות תביעה ייצוגית ( דה מרקר 7.7.16)

התביעה הוגשה בתחילת 2015 בשם חברה שהיא בעלת מניות בבזק, הטוענת כי בזק הטעתה את ציבור המשקיעים, כאשר הסתירה מהם מידע בדיווחים הנוגעים לרפורמת השוק הסיטוני ■ הרשות משתתפת במימון של 5–6 תביעות ייצוגיות ונגזרות בשנה בתחום ני"ע

רשות ניירות ערך הודיעה בתחילת השבוע לעורך הדין רונן עדיני כי החליטה לסייע במימון הוצאות תביעה ייצוגית שהגיש נגד חברת בזק בשם חברת ליעד אחזקות, שהיא בעלת מניות בבזק

הבקשה לתביעה ייצוגית הוגשה בינואר 2015 למחלקה הכלכלית בבית המשפט המחוזי בתל אביב נגד חברת בזק, בעל השליטה בחברה שאול אלוביץ', המנכ"לית סטלה הנדלר ונושאי משרה נוספים בחברה. התובעת טוענת כי בזק לא דיווחה כנדרש על שני מהלכים מהותיים שאירעו בה ב–2012–2013: הפחתת דמי הקישוריות ורפורמת השוק הסיטוני.

לקריאת הכתבה המלאה באתר דה מרקר

הדירקטורים בדסק"ש שאישרו את עסקת מעריב חשופים כעת גם להפרת אמונים ( דה מרקר 19.5.16)

בית המשפט אישר את הבקשה להוסיף לתביעה הנגזרת נגד דסק"ש, נוחי דנקנר 
ודירקטורים בחברה עובדות נוספות – ולהרחיב את טענת הרשלנות שמגולמת בה

חדשות רעות לדירקטורים הנתבעים בדסק"ש: שופט בית המשפט המחוזי מרכז, עופר גרוסקופף, אישר אתמול את בקשת התובעים נגד חברת דסק"ש, נוחי דנקנר ודירקטורים בחברה, לצרף לכתב התביעה הנגזרת עובדות נוספות ולהרחיב את עילת הרשלנות להפרת חובת גילוי או הפרת אמונים.

מבחינת הנתבעים, המשמעות של אישור שינוי כתב התביעה היא שאם יימצא כי בוצעו מעשים שייחשבו כהפרת אמונים, ייתכן שלחלק מהדירקטורים תהיה בעיה של כיסוי ביטוחי. ואולם, הפרת אמונים בתום לב כן אמורה להיות מבוטחת.

התביעה הנגזרת הוגשה בספטמבר 2012 על ידי בעלי מניות מיעוט בדסק"ש, רמי אוסטרובסקי ויניב אוזנה, שמיוצגים על ידי עוה"ד רונן עדיני ורם דקל. השניים טענו כי אישור ההסכם לרכישת מעריב על ידי הדירקטוריון ניתן מבלי שהתנהל דיון ראוי בשאלה אם מדובר בהשקעה העולה בקנה אחד עם טובת החברה.

לקריאת הכתבה המלאה באתר דה מרקר

פשרה משתלמת: עורך הדין יקבל 6 מיליון שקל – כמה יקבל התובע? ( דה מרקר 9.5.16)

לפי הסכם פשרה, ישלמו החברות הציבוריות לשעבר מתמ ומאגרי בניה 33 מיליון שקל לבעלי מניות המיעוט ■ השופטת: "מדובר בהליך ארוך ומורכב"

השופטת רות רונן מבית המשפט המחוזי בתל אביב, אישרה אתמול (א') הסכם פשרה בהיקף של 33 מיליון שקל בתביעה ייצוגית, שהוגשה על ידי בעל המניות מיקי ספרא נגד החברות הבורסאיות לשעבר מ.ת.מ ומאגרי בנייה. ספרא טען כי מניותיו בחברות נרכשו באמצעות הצעות רכש במחיר הנמוך משוויין ההוגן. הנתבעות טענו כי מכיוון שהיתה משקיעה מתוחכמת, חברת הביטוח הראל, שהסכימה להצעות הרכש – יש בכך כדי להעיד על הוגנות המחיר.

על פי הסכם הפשרה, ישלמו החברות הנתבעות 33 מיליון שקל, שכולל גם את שכר הטרחה של עורך דינו של התובע, רונן עדיני, בסך 5.9 מיליון שקל; את הגמול לתובע בסך 1.7 מיליון שקל; ואת שכר טרחת הנאמן שימונה לצורך קיום הסכם הפשרה (75 אלף שקל). ההסכם קובע כי בניכוי התשלום לעורכי הדין, התובע והנאמן, ישלמו הנתבעות לבעלי המניות שהחזיקו בהן במועד קבלת הצעת הרכש כ–25 מיליון שקל.

לקריאת הכתבה המלאה באתר דה מרקר

אושר הסכם פשרה הכולל תגמול של 7.5 מיליון ש"ח לתובע ייצוגי ועורך דינו ( דה מרקר 9.5.16)

השופטת רות רונן אישרה פשרה בין הצדדים, שלפיה החברות הנתבעות בייצוגית, מאגרי בנייה ומ.ת.מ, ישלמו 33 מיליון שקל לקבוצת בעלי המניות

5.9 מיליון שקל – זהו סכום שכר-הטרחה שיגרוף לכיסו משרדו של עו"ד רונן עדיני בזכות ייצוגו את התובע הייצוגי מיכאל ספרא בתביעה ייצוגית שהגיש נגד החברות הציבוריות לשעבר שהוא החזיק בהן מניות, "מאגרי בנייה" ו"מ.ת.מ מבני תעשייה ומלאכה".

שופטת המחלקה הכלכלית בבית המשפט המחוזי בתל-אביב, רות רונן, אישרה אתמול (א') הסכם פשרה בין הצדדים, שלפיו מאגרי בנייה ומ.ת.מ ישלמו 33 מיליון שקל לקבוצת בעלי המניות של החברות, כשמתוך הסכום הזה יקבל עדיני 5.9 מיליון שקל.

לקריאת הכתבה המלאה בעיתון דה מרקר

 

אינסוליין מדיקל תשלם 4 מ' ש' לבעלי המניות בפשרה בייצוגית ( גלובס 22.2.16)

התובעים טענו כי  דיווחי החברה ביחס להיקף המכירות היו שגויים ■ אינסוליין תשלם גם 120 אלף שקל למבקשים עצמם ושכר-טרחה לב"כ המבקשים בסך 540 אלף שקל

אינסוליין מדיקל העוסקת בפיתוח ושיווק של מוצרים המיועדים לחולי סוכרת, הודיעה לבורסה לניירות ערך בתל-אביב כי היא חתמה על הסכם פשרה  לסיום התביעה הייצוגית שהוגשה נגדה. מדובר בתביעה שהוגשה בספטמבר 2014, בטענה כי דיווחי החברה ביחס להיקף המכירות של מוצריה היו שגויים.

על-פי הנטען בתביעה, החברה ונושאי משרה בה הפרו לכאורה את חובות הגילוי ו/או מסרו פרטים מטעים בדיווחי החברה, ועקב כך נגרמו לבעלי המניות נזקים בהיקף של מיליוני שקלים.

במסגרת הסכם הפשרה, שהוגש לאישורו של בית המשפט המחוזי בתל-אביב, הסכימה החברה לשלם לבעלי המניות הכלולים בקבוצת התובעים פיצויים כספיים בסך של 4 מיליוני שקל, תוך שהוסכם כי ככל שייוותרו כספים שלא יחולקו לחברי קבוצת התובעים, יועברו הכספים כתרומה לאגודה לסוכרת נעורים בישראל.

כמו כן, החברה הסכימה לשלם למבקשים גמול בסך של 120 אלף שקל ושכר-טרחה לבאי-כוח המבקשים בסך של 540 אלף שקל. על-פי הודעת החברה, סכום הפשרה מכוסה במלואו על-ידי חברת הביטוח, כך שלא תהיה ליישומו השפעה מהותית על תוצאותיה הכספיות של החברה.

על-פי החלטת השופטת רות רונן מהמחלקה הכלכלית של בית המשפט המחוזי בתל-אביב, יש לקדם את הבקשה לאישור הסכם הפשרה. לפיכך ניתנה הוראה להעבירו לתגובת היועץ המשפטי לממשלה ורשות ניירות ערך.

התביעה הייצוגית נגד אינסוליין מדיקל הוגשה על-ידי עורכי הדין יעקב סבו, דורון רדעי וניצן גדות ועורכי הדין ישראל וולנרמן ויחל בקר. החברה ונושאי המשרה יוצגו בידי ד"ר גיל אוריון ממשרד פישר בכר חן וול אוריון ושות' ובידי עו"ד רונן עדיני ממשרד עדיני ברגר גבאי.

לקריאת הכתבה המלאה באתר גלובס

בגלל הצעת רכש מקפחת: מ.ת.מ ומאגרי בנייה ישלמו 33 מיליון ש' בפשרה בייצוגית ( דה מרקר 18.2.16)

הבקשה לתביעה ייצוגית, שהגיש בעל מניות לפני חמש שנים, אושרה לפני כשנה וחצי בבית המשפט המחוזי בתל אביב ■ לפי ההסכם, הכפוף לאישור השופטת רות רונן, עורך הדין ישלשל לכיסו 5.9 מיליון שקל מתוך סכום הפשרה, והתובע הייצוגי יקבל סכום יוצא דופן של 1.7 מיליון שקל

הושג הסכם פשרה בתביעה ייצוגית, שהוגשה על ידי בעל המניות מיקי ספרא נגד החברות מ.ת.מ ומאגרי בנייה. ספרא, שתבע משתי החברות 46.6 מיליון שקל, טען כי מניותיו בחברות נרכשו באמצעות הצעות רכש במחיר הנמוך משוויין ההוגן. הנתבעות טענו, בין השאר, כי היתה משקיעה מתוחכמת, חברת הביטוח הראל, שהסכימה להצעות הרכש – ובכך יש להעיד על הוגנות המחיר.

על פי הסכם הפשרה, ישלמו החברות הנתבעות סכום של 33 מיליון שקל, אשר כולל גם את שכר הטרחה של עורך דינו של התובע, רונן עדיני, בסך 5.9 מיליון שקל (17% מסך ההסדר); את הגמול לתובע בסך 1.7 מיליון שקל (5% מסך ההסדר); ואת שכר טרחת הנאמן שימונה לצורך קיום הסכם הפשרה (75 אלף שקל). הבקשה לאישור ההסכם הוגשה לבית המשפט המחוזי שלשום.

לקריאת הכתבה המלאה באתר דה מרקר

לקריאת הכתבה המלאה בעיתון דה מרקר

בעלי מניות בחח"י: שילמה למדינה 2.5 מיליארד ש' ללא הצדקה ( גלובס 16.2.16)

בעלי המניות מאשימים את החברה בכך שהיא משלמת למדינה עשרות מיליוני שקלים בשנה בגין אג"ח צמיתה (ללא מועד פקיעה) שהנפיקה לפני עשרות שנים ■ חברת החשמל: "עד היום לא קיבלנו אישורי בעלות תקפים מאותם 'בעלי מניות'; טענותיהם נטולות בסיס"

קהות חושים, רשלנות חמורה בניהול עסקי החברה וחוסר אכפתיות מוחלט כלפי האינטרסים של החברה וטובתה", כך מאשימים בעלי מניות פרטיים בחברת החשמל את הנהלת החברה. בבקשה לקבלת מידע ומסמכים בטרם פנייה לבית המשפט, דורש עו"ד רונן עדיני, המייצג את אותם בעלי מניות פרטיים, לקבל הסברים על עשרות מיליוני שקלים שמשלמת החברה בכל שנה למדינה בגין אג"ח צמיתה שהנפיקה לפני עשרות שנים. לטענתו, עד היום מסתכמים התשלומים בכ-2.5 מיליארד שקל, וזאת בלי שהם מופיעים בדוחותיה הכספיים של החברה, בלי שההנהלה עושה דבר כדי להפסיק לשלם את הסכומים ולמרות החוב הפיננסי האדיר של החברה.

חברת החשמל, נזכיר, הוקמה כחברה ציבורית שמניותיה נסחרות בבורסה לניירות ערך בלונדון, ולתקופה מסוימת בבורסה בתל אביב. בשנות ה-60, כשהחליטה המדינה להלאים את החברה, היא רכשה 99.85% ממניותיה. יתר המניות נותרו בידי משקיעים פרטיים. בנובמבר 2010 פרסמה החברה את רשימת בעלי המניות הפרטיים, כ-125 במספר, שמחזיקים יותר מ-180 אלף מניות. בין בעלי המניות גם יו"ר ועד העובדים מיקו צרפתי, היועץ המשפטי לשעבר של החברה דודו יהב וראשי הדירקטוריונים לשעבר אלי לנדאו ומוטי פרידמן.

לקריאת הכתבה המלאה באתר גלובס

לקריאת הכתבה המלאה בעיתון גלובס

 

אושרה ייצוגית נגד קווי חופשה: מכרה כרטיסים לטיסות שעלולות לא להמריא ( דה מרקר 8.2.16)

אושרה ייצוגית נגד קווי חופשה: מכרה כרטיסים לטיסות שעלולות לא להמריא

התובעים הייצוגיים טענו כי נמכרו להם טיסות שעדיין לא קיבלו את אישור רשות שדות התעופה ■ ביהמ"ש המחוזי קבע כי קיימת אפשרות סבירה שקווי חופשה הטעתה את הצרכנים ■ קווי חופשה: "ביהמ"ש קבע במפורש שהחברה לא מכרה כרטיסים ל'טיסות פיקטיביות"

מבחינתם של אנשים רבים, הזמנת טיסה היא לא עניין של מה בכך. הם מתלבטים לגבי היעד והתאריכים, לוקחים ימי חופשה מהעבודה וכמובן משווים מחירים כדי לחסוך כמה שאפשר.

את העבודה המורכבת הזאת חברות התיירות לא תמיד מעריכות. כפי שעולה מתביעה ייצוגית שאושרה בימים אלה, אף היתה חברה אחת, קווי חופשה, שלטענת לקוחותיה מכרה לכאורה כרטיסים לטיסות שממריאות ונוחתות בשעות שקל לשווק אותן — אף שהיה ידוע לה כי הטיסות האלה לא יתקיימו במועד. העובדה הזאת התגלתה ללקוחות רק בשלב מאוחר יותר, כששעת הטיסה השתנתה.

הסיבה לכך שהיה ידוע לחברה כי הטיסות לא יתקיימו במועד, היתה לטענת התובעים, בין היתר, מפני שהמועדים להמראה או לנחיתה לא קיבלו את אישורה של רשות שדות התעופה (רש"ת), שהיא הגורם המוסמך לכך בישראל. כדי לתאם המראה או נחיתה של טיסה בינלאומית מישראל ואליה, על חברת התעופה להגיש בקשה מרש"ת ורק עם אישור הטיסה מתקבל אישור המראה או נחיתה (סלוט), הכולל תאריך ושעה. ללא אישור כזה יש סיכוי שהטיסה כלל לא תצא לדרך.

בסוף השבוע שעבר אישר בית המשפט המחוזי בתל אביב ניהול תביעה ייצוגית נגד קווי חופשה. "קיימת אפשרות סבירה כי יתקבלו הטענות שלפיהן קווי חופשה הטעתה את הצרכנים, לא גילתה להם מידע רלוונטי והפרה את חובתה לנהוג בתום לב", קבעה השופטת שושנה אלמגור. בנוסף היא חייבה את קווי חופשה לשלם שכר טרחה בסך 45 אלף שקל.
השופטת הדגישה: "שעת הטיסה היא פרט מהותי בעסקה. הלקוח בוחר אותה כך שתתאים לסדר יומו, לשעות עבודתו וכיוצא באלה. היא מושפעת משיקולים כלכליים שונים וכן היא חשובה כדי שלא להשחית את זמן הנוסעים בהמתנה מייגעת ליציאת הטיסה".

התובעים הייצוגיים הם ארבעה לקוחות של קווי חופשה שטסו לכרתים. בבקשה שהגישו באמצעות עורכי הדין רונן עדיני, אבנר (נרי) ירקוני, אירית לשם־קיפרמן ורביטל סבג־שטרית, נטען כי קווי חופשה הטעתה את לקוחותיה ולא מילאה את חובתה לגלות להם את הפער בין שעות הטיסה הנקובות בכרטיס לבין השעות המאושרות לאותה טיסה — ובכך הפרה את חוק הגנת הצרכן. עוד נטען כי קווי חופשה הפרה את החוזה שלה עם הנוסעים ופעלה בחוסר תום לב.

לקריאת הכתבה המלאה באתר דה מרקר

לקריאת הכתבה המלאה בעיתון דה מרקר