ביהמ"ש הורה לכיל לגלות מסמכים ולזמן את יו"ר הוועדה לעדות

לקריאת הכתבה מאתר דה מרקר

המחוזי מחייב את יו"ר הוועדה, שקמה בשל הנגזרת בכיל, להעיד

בעל מניות בכיל הגיש ביולי 2016 בקשה לאישור תביעה נגזרת נגד נושאי משרה בכירים בה, שלטענתו אישרו מענקים בניגוד למדיניות התגמול של החברה ● מגיש הבקשה ביקש להורות על חשיפת כל המסמכים ששימשו את הוועדה ולזמן את יו"ר הוועדה לעדות ● התנגדות כיל לזימון יו"ר הוועדה נדחתה

דוח הוועדה המיוחדת והבלתי תלויה שהקימה כיל כדי לבחון את הטענות הקשות שהועלו נגדה במסגרת בקשה לאישור תביעה נגזרת, ממשיך לעמוד במרכז ההליך.
רונן שיירי, בעל מניות בחברה הציבורית כיל, הגיש ביולי 2016 באמצעות עוה"ד רונן עדיני ואפי שאשא בקשה לאישור תביעה נגזרת בשם החברה, נגד נושאי משרה בכירים בה.
בבקשה הנגזרת נטען, בין היתר, כי דירקטוריון החברה אישר במהלך השנים 2014-2015 הענקת מענקים לנושאי משרה בחברה על-סך 5.5 מיליון דולר, בניגוד למדיניות התגמול המוצהרת של החברה.
בדצמבר 2016 ,כחצי שנה לאחר הגשת הבקשה הנגזרת ובעקבותיה, החליט דירקטוריון כיל המיוצגת בהליך על-ידי עו"ד מאיה צברי, על הקמת ועדה מיוחדת לשם גיבוש המלצות ביחס למכלול ההיבטים העולים מהבקשה לאישור התביעה הנגזרת בקשר להענקת המענקים
לנושאי משרה בשנים הרלוונטיות.

להמשך קריאת הכתבה המלאה באתר גלובס