משרדנו מייצג בתביעה ייצוגית כנגד כי"ל בגין מחיר מונופוליסטי מופרז לדשנים (3.7.18)

משרדנו הגיש תביעה ייצוגית בשם צרכן מהציבור שרכש דשנים מחברת כי"ל, וזאת בגין גביית מחיר מונופוליסטי מופרז על ידי כי"ל.

בתביעה שהוגשה לביהמ"ש המחוזי מרכז, נטען כי כי"ל והחברות בנות שלה המפיקות ומשווקות דשן זרחתי מוצק, מנצלות את המונופול שהוענק לה על ידי המדינה וגובות מחיר גבוה ומופרז בגין הדשנים.

לקריאת הכתבה באתר דה מרקר