משרדנו מייצג בתביעה ייצוגית כנגד כיל בגין מחיר מונופוליסטי מופרז לדשנים

לקריאת הכתבה באתר דה מרקר

פרשת הבונוסים למנהלי חברת כי"ל

בזכות הוצאת 15 סעיפים שהוגדרו כחד־פעמיים ושהקפיצו את הרווח הנקי, חילקה יצרנית האשלג בונוסים של 5.5 מיליון דולר לבכיריה ב־2014—2015. בקשה לתביעה נגזרת אילצה את כיל להקים ועדה בלתי תלויה שמתחה ביקורת על כך שההתאמה הגדולה ביותר שבוצעה בשל שביתת העובדים, התבצעה ללא ייעוץ חיצוני.
כיל הגישה השבוע לבית המשפט את דו"ח הוועדה הבלתי תלויה שהוקמה על ידי החברה במטרה להתמודד עם בקשה לאישור תביעה נגזרת בנוגע למענקים ששולמו לנושאי משרה בה על השנים 2015-2014. הדו"ח מספק הצצה נדירה אל מאחורי הקלעים של ישיבות הדירקטוריון ואל התהליכים שנוגעים לאחד הנושאים הרגישים ביותר שחברי דירקטוריון דנים בהם: הבונוס לנושאי המשרה בחברה.
מטרת הוועדה, שהוחלט על הקמתה בדצמבר 2016 על ידי דירקטוריון כיל, היתה לייעץ לדירקטורים בנוגע למכלול ההיבטים העולים מבקשה לאישור תביעה נגזרת שהוגשה כחצי שנה קודם לכן על ידי עו"ד רונן עדיני. בבקשה נטען שההחלטות של ועדת התגמול והדירקטוריון של כיל חרגו ממדיניות התגמול של החברה, שהן נוגדות את טובת החברה והסבו לכיל נזק כולל של כ־5.5 מיליון דולר. עו"ד עדיני ביקש מבית המשפט להורות לנושאי המשרה שקיבלו את המענקים להשיב לחברה את הסכומים שהתקבלו, או לחילופין להורות לדירקטורים שאישרו את חלוקת המענקים לפצות את החברה על הנזקים שנגרמו לה לטענתו.

לקריאת הכתבה המלאה באתר כלכליסט

משרדנו דורג כמשרד מוביל בישראל בתחום הליטיגציה המסחרית בישראל לשנת 2018 בדרוג של המדריך הבינ"ל היוקרתי legal500

הורד

למעבר לדרוג 

 

 

משרדנו דורג כמשרד מוביל בישראל בתחום התובענות הייצוגיות בישראל לשנת 2018 בדרוג של המדריך הבינ"ל היוקרתי legal500

הורד

 

למעבר לדרוג

משרדנו דורג בין המשרדים הידועים בתחום ליטיגציה מסחרית בדרוג DUN'S 100 לשנת 2018

למעבר לדרוג

משרדנו דורג בין המשרדים המובילים בתחום תובענות ייצוגיות בדרוג DUN'S 100 לשנת 2018

למעבר לדרוג

עו"ד רונן עדיני התראיין בתוכנית העולם הבוקר ברשת, בענין תביעה ייצוגית כנגד רשות שדות התעופה בגין מונופול בדיוטי פרי (6.3.18)

לצפייה בראיון

דרישה מבזק ומהבנקים הנושים של יורוקום להתנגד להסדר הנושים הנותן פטור גורף לאלוביץ

הסדר סיידוף מעניק לאלוביץ' פטור מתביעות

כך טוען עו"ד רונן עדיני, המנהל את התביעה הנגזרת נגד שאול אלוביץ' והדירקטורים של בזק בגין עסקת בזק-yes. לטענתו, הפטור ניתן לאלוביץ' שלא כדין, מאחר שבעסקת בזק-yes הוא נטל לכאורה 500 מיליון שקל תמורה עודפת על השווי; עדיני גם דורש מהבנקים להתנגד להסדר עם סיידוף

"אל תסכימו להסדר שכולל פטור מתביעות לאלוביץ", כך דורש עו"ד רונן עדיני, המנהל את התביעה הנגזרת נגד שאול אלוביץ' והדירקטורים של בזק, בשל התנהלותם בעסקת בזק-yes.

עדיני תובע מבזק להגיש תביעה נגד אלוביץ' והדירקטורים בדרישה לפיצוי והשבה של 670 מיליון שקל. עו"ד עדיני טוען שבהצעת הרכישה וההסדר שהגיש נתי אלוביץ' על קבוצת יורוקום שולב סעיף פטור מתביעות לשאול אלוביץ', בעל השליטה בירוקום, וכך גם לבנו אור, דירקטור בחברות שונות בקבוצה.

עו"ד עדיני טוען כי הפטור ניתן לאלוביץ' שלא כדין, מאחר שבעסקת בזק-yes הוא נטל לכאורה 500 מיליון שקל תמורה עודפת על השווי של yes מבזק.

קבוצת יורוקום של אלוביץ' מתמודדת עם חובות גדולים למערכת הבנקאית, ובחודש נובמבר האחרון פנה בנק הפועלים לגביית החוב באמצעות המערכת המשפטית. פרט לחוב של כ־400 מיליון שקל לבנק הפועלים, יורוקום תקשורת חייבת כ־600 מיליון שקל לבנק דיסקונט וסכום נוסף של מעל 100 מיליון שקל לבנק הבינלאומי.

לקריאת הכתבה המלאה באתר כלכליסט

עו"ד רונן עדיני דורש מדירקטוריון בזק להתנגד להסדר הנושים

במכתב ששלח לנציגי בזק הוא כותב שחובה עליהם להתנגד להסדר שמעניק פטור גורף מתביעות לשאול אלוביץ, וזאת לאור ממצאי החקירות נגדו ■ לדבריו, אם הדירקטורים לא יתנגדו להסדר שממלט את אלוביץ', תהיה זו הפרה של חובת האמונים מצדם

עו"ד רונן עדיני, שהגיש תביעה נגזרת נגד בזק והדירקטורים שלה בעקבות עסקת בזק-yes, דורש מבזק (שמיוצגת בידי עו"ד רונן מטרי) לצאת נגד הסדר הנושים שמציעה קבוצת סיידוף ליורוקום. הפנייה לבזק נסובה סביב הפטור הגורף שמעניק הסדר הנושים לשאול אלוביץ' בעל השליטה ביורוקום, מתביעות, ולכאורה גם מהתביעה הנגזרת שהגיש עו"ד עדיני בגין עסקת בזק-yes . עדיני גם פנה במכתב דומה לנציגי הבנקים שהם הנושים של יורוקום, הפועלים (עו"ד פיני רובין), דיסקונט (עו"ד אמנון לורך) והבינלאומי (עו"ד אורי גאון). במכתב ששלח עדיני לבזק, הוא כותב כי התביעה שהגיש בשם התובע גיל אמיד נסובה סביב עסקת בזק-yes ובמסגרתה נתבעים בעלי השליטה ודירקטורים בבזק בסך של למעלה מ-500 מיליון שקל, וזאת עוד לפני תיקונים שיבואו לאחר שהרשות לניירות ערך תפרסם את חומרי החקירה שלה בגין העסקה. עדיני כותב כי בזק שלחה לאחרונה ליורוקום דרישה לתשלום חוב של 120 מיליון שקל, אשר שולמו לה על-ידי בזק כמקדמות על חשבון התמורה הנוספת השנייה בעסקה בקשר עם
עמידת yes ביעדי תוצאות כספיות ב-2017-2015 .לדברי עדיני, ניתן להעריך שמכיוון שמדובר בחוב לא מובטח, סיכויי השבת הכספים במסגרת הסדר הנושים המוצע הם נמוכים, ובוודאי שאין השבה מלאה ואף לא קרוב לכך. הוא מציין כי בזק דיווחה שיורוקום מסרה לה כי אסיפות נושים צפויות להתקיים בסוף החודש. לאור זאת דורש עדיני שעו"ד מטרי יביא בפני בזק והדירקטורים שלה בדחיפות, את הדרישה שבזק תתייצב באסיפות הנושים ותתנגד להסדר הנושים המוצע, ובפרט תתנגד להתניות המוצעות הגורפות בו שמתייחסות לבעלי השליטה בבזק ובחברות בנות. לדברי עדיני, התביעה שלו מהווה נכס בעבור בזק, באשר היא עשויה להניב לקופת בזק מאות מיליוני שקלים. תהיה זו איוולת מוחלטת מצד בזק לוותר עליו, הוא אומר. עוד הוא כותב במכתב כי התביעה שהגיש אינה נכס של מי מהחברות בהסדר הנושים, ולכן נושי החברות אינם מוסמכים לוותר על תביעה נגזרת שכבר הוגשה ומתנהלת מזה כ-3 שנים, ולכן התניות הפטור שניתן לאלוביץ' ולבעלי תפקידים בבזק אינו כדין ואינו בסמכות. לדבריו, התניות הפטור שנתנה קבוצת סיידוף לאלוביץ' אינן הגיוניות, בלתי סבירות ופוגעות באינטרסים של בזק ובעלי מניותיה, וכל מטרתן למלט ולחלץ את בני משפחת אלוביץ' ומקורביהם מאימת תביעה נגזרת מבוססת – וככל הנראה גם מאיימת מבחינתם. לדברי עדיני, הפטור הגורף שנותן סיידוף לאלוביץ' מייצג את הממשל התאגידי הלקוי והפסול שאפיין את בזק בתקופת אלוביץ' ואשר הוביל לחקירה פלילית בנושא, ולכן הסכמה של בזק
לפטור תהווה עדות לכך שכלום לא השתנה בבזק, גם כאשר הבעלות אמורה לעבור לידי גורם חדש.
לטענתו, בנסיבות אלה הסכמת בזק לפטור גורף תהווה מעשה חסר אחריות, רשלני וכזה המנוגד לטובת בזק ובעלי מניותיה. עו"ד עדיני טוען כי למען הסר ספק, במקרה שבזק תימנע מלהתנגד להסדר הנושים המוצע ובפרט תימנע מלהתנגד לפטור לאלוביץ', תהא זו לא רק הפרת חובת הזהירות מצד הדירקטורים של בזק אלא אף הפרת חובת אמונים מצידם כלפי בזק, והדבר יצדיק הגשת תביעה נגזרת חדשה שבמוקדה תעמוד הימנעות בזק מלעמוד על זכויותיה בהסדר הנושים המוצע.

לקריאת הכתבה באתר גלובס