תביעה נגד נוחי דנקנר על עסקת מעריב (ידיעות אחרונות 10.8.15)

בית המשפט אישר לבעלי מניות מקרב הציבור בדיסקונט השקעות להגיש תביעה נגזרת בשם החברה נגד נוחי דנקנר ונגד חלק מהדירקטורים לשעבר בחברה.

בעלי המניות טוענים כי דנקנר והדירקטורים שאישרו את עסקת רכישת עיתון מעריב ב-2011, אחראים בפני דיסקונט השקעות להפסדים שנגרמו לה בעקבות העסקה הכושלת. דיסקונט השקעות סירבה לדרישתם להגיש תביעה נגד הדירקטורים, ולכן המבקשים, המיוצגים בנפרד על ידי עוה"ד רם דקל, אוהד אנטמן, רונן עדיני ולידור שובל, פנו לבית המשפט.

השופט עופר גרוסקופף: "בחינת חומר הראיות מובילה למסקנה הלכאורית כי כבר במועד אישור העסקה הייתה מעריב חברה כושלת."

לקריאת הכתבה המלאה