בקשה לייצוגית נגד מגדל גמל: קרן ההשתלמות "מעוז" הפכה מסולידית למסוכנת (גלובס 16.12.09)

בבקשה לייצוגית בסך 63 מיליון ₪ שהוגשה כנגד חברת "מגדל" באמצעות עו"ד רונן עדיני ואהוד אבירם נטען, כי התובע שוכנע להשקיע בקרן השתלמות לעצמאיים על סך היותה סולידית אך בפועל הקרן השקיעה בניירות ערך מפוקפקים ומסוכנים ובאג"חים לא מדורגים מה שהוביל להפסדים למשקיעים. על אף האמור המשיכה החברה לגבות דמי ניהול מחבריה.

משרדנו דורג כמשרד מוביל בישראל בתחום התובענות הייצוגיות בישראל לשנת 2018 בדרוג של המדריך הבינ"ל היוקרתי legal500

הורד

למעבר לדרוג

משרדנו דורג בין המשרדים הידועים בתחום ליטיגציה מסחרית בדרוג DUN'S 100 לשנת 2018

למעבר לדרוג

משרדנו דורג בין המשרדים המובילים בתחום תובענות ייצוגיות בדרוג DUN'S 100 לשנת 2018

למעבר לדרוג

עו"ד רונן עדיני התראיין בתוכנית העולם הבוקר ברשת, בענין תביעה ייצוגית כנגד רשות שדות התעופה בגין מונופול בדיוטי פרי (6.3.18)

לצפייה בראיון

דרישה מבזק ומהבנקים הנושים של יורוקום להתנגד להסדר הנושים הנותן פטור גורף לאלוביץ

הסדר סיידוף מעניק לאלוביץ' פטור מתביעות

כך טוען עו"ד רונן עדיני, המנהל את התביעה הנגזרת נגד שאול אלוביץ' והדירקטורים של בזק בגין עסקת בזק-yes. לטענתו, הפטור ניתן לאלוביץ' שלא כדין, מאחר שבעסקת בזק-yes הוא נטל לכאורה 500 מיליון שקל תמורה עודפת על השווי; עדיני גם דורש מהבנקים להתנגד להסדר עם סיידוף

"אל תסכימו להסדר שכולל פטור מתביעות לאלוביץ", כך דורש עו"ד רונן עדיני, המנהל את התביעה הנגזרת נגד שאול אלוביץ' והדירקטורים של בזק, בשל התנהלותם בעסקת בזק-yes.

עדיני תובע מבזק להגיש תביעה נגד אלוביץ' והדירקטורים בדרישה לפיצוי והשבה של 670 מיליון שקל. עו"ד עדיני טוען שבהצעת הרכישה וההסדר שהגיש נתי אלוביץ' על קבוצת יורוקום שולב סעיף פטור מתביעות לשאול אלוביץ', בעל השליטה בירוקום, וכך גם לבנו אור, דירקטור בחברות שונות בקבוצה.

עו"ד עדיני טוען כי הפטור ניתן לאלוביץ' שלא כדין, מאחר שבעסקת בזק-yes הוא נטל לכאורה 500 מיליון שקל תמורה עודפת על השווי של yes מבזק.

קבוצת יורוקום של אלוביץ' מתמודדת עם חובות גדולים למערכת הבנקאית, ובחודש נובמבר האחרון פנה בנק הפועלים לגביית החוב באמצעות המערכת המשפטית. פרט לחוב של כ־400 מיליון שקל לבנק הפועלים, יורוקום תקשורת חייבת כ־600 מיליון שקל לבנק דיסקונט וסכום נוסף של מעל 100 מיליון שקל לבנק הבינלאומי.

לקריאת הכתבה המלאה באתר כלכליסט

עו"ד רונן עדיני דורש מדירקטוריון בזק להתנגד להסדר הנושים

במכתב ששלח לנציגי בזק הוא כותב שחובה עליהם להתנגד להסדר שמעניק פטור גורף מתביעות לשאול אלוביץ, וזאת לאור ממצאי החקירות נגדו ■ לדבריו, אם הדירקטורים לא יתנגדו להסדר שממלט את אלוביץ', תהיה זו הפרה של חובת האמונים מצדם

עו"ד רונן עדיני, שהגיש תביעה נגזרת נגד בזק והדירקטורים שלה בעקבות עסקת בזק-yes, דורש מבזק (שמיוצגת בידי עו"ד רונן מטרי) לצאת נגד הסדר הנושים שמציעה קבוצת סיידוף ליורוקום. הפנייה לבזק נסובה סביב הפטור הגורף שמעניק הסדר הנושים לשאול אלוביץ' בעל השליטה ביורוקום, מתביעות, ולכאורה גם מהתביעה הנגזרת שהגיש עו"ד עדיני בגין עסקת בזק-yes . עדיני גם פנה במכתב דומה לנציגי הבנקים שהם הנושים של יורוקום, הפועלים (עו"ד פיני רובין), דיסקונט (עו"ד אמנון לורך) והבינלאומי (עו"ד אורי גאון). במכתב ששלח עדיני לבזק, הוא כותב כי התביעה שהגיש בשם התובע גיל אמיד נסובה סביב עסקת בזק-yes ובמסגרתה נתבעים בעלי השליטה ודירקטורים בבזק בסך של למעלה מ-500 מיליון שקל, וזאת עוד לפני תיקונים שיבואו לאחר שהרשות לניירות ערך תפרסם את חומרי החקירה שלה בגין העסקה. עדיני כותב כי בזק שלחה לאחרונה ליורוקום דרישה לתשלום חוב של 120 מיליון שקל, אשר שולמו לה על-ידי בזק כמקדמות על חשבון התמורה הנוספת השנייה בעסקה בקשר עם
עמידת yes ביעדי תוצאות כספיות ב-2017-2015 .לדברי עדיני, ניתן להעריך שמכיוון שמדובר בחוב לא מובטח, סיכויי השבת הכספים במסגרת הסדר הנושים המוצע הם נמוכים, ובוודאי שאין השבה מלאה ואף לא קרוב לכך. הוא מציין כי בזק דיווחה שיורוקום מסרה לה כי אסיפות נושים צפויות להתקיים בסוף החודש. לאור זאת דורש עדיני שעו"ד מטרי יביא בפני בזק והדירקטורים שלה בדחיפות, את הדרישה שבזק תתייצב באסיפות הנושים ותתנגד להסדר הנושים המוצע, ובפרט תתנגד להתניות המוצעות הגורפות בו שמתייחסות לבעלי השליטה בבזק ובחברות בנות. לדברי עדיני, התביעה שלו מהווה נכס בעבור בזק, באשר היא עשויה להניב לקופת בזק מאות מיליוני שקלים. תהיה זו איוולת מוחלטת מצד בזק לוותר עליו, הוא אומר. עוד הוא כותב במכתב כי התביעה שהגיש אינה נכס של מי מהחברות בהסדר הנושים, ולכן נושי החברות אינם מוסמכים לוותר על תביעה נגזרת שכבר הוגשה ומתנהלת מזה כ-3 שנים, ולכן התניות הפטור שניתן לאלוביץ' ולבעלי תפקידים בבזק אינו כדין ואינו בסמכות. לדבריו, התניות הפטור שנתנה קבוצת סיידוף לאלוביץ' אינן הגיוניות, בלתי סבירות ופוגעות באינטרסים של בזק ובעלי מניותיה, וכל מטרתן למלט ולחלץ את בני משפחת אלוביץ' ומקורביהם מאימת תביעה נגזרת מבוססת – וככל הנראה גם מאיימת מבחינתם. לדברי עדיני, הפטור הגורף שנותן סיידוף לאלוביץ' מייצג את הממשל התאגידי הלקוי והפסול שאפיין את בזק בתקופת אלוביץ' ואשר הוביל לחקירה פלילית בנושא, ולכן הסכמה של בזק
לפטור תהווה עדות לכך שכלום לא השתנה בבזק, גם כאשר הבעלות אמורה לעבור לידי גורם חדש.
לטענתו, בנסיבות אלה הסכמת בזק לפטור גורף תהווה מעשה חסר אחריות, רשלני וכזה המנוגד לטובת בזק ובעלי מניותיה. עו"ד עדיני טוען כי למען הסר ספק, במקרה שבזק תימנע מלהתנגד להסדר הנושים המוצע ובפרט תימנע מלהתנגד לפטור לאלוביץ', תהא זו לא רק הפרת חובת הזהירות מצד הדירקטורים של בזק אלא אף הפרת חובת אמונים מצידם כלפי בזק, והדבר יצדיק הגשת תביעה נגזרת חדשה שבמוקדה תעמוד הימנעות בזק מלעמוד על זכויותיה בהסדר הנושים המוצע.

לקריאת הכתבה באתר גלובס

הפינאלה של התביעה הנגזרת בעניין דסק"ש-מעריב

לפי הפשרה שהושגה בנגזרת נגד צמרת דסק"ש בגין רכישת "מעריב", הנתבעים ישלמו סכום נוסף לתובע ובאי-כוחו – לפי קביעת ביהמ"ש

"אין לכחד, ההליך שהוביל להגשת הסכם הפשרה, והדיונים בהסכם הפשרה, לא התאפיינו בהרמוניה ובשיתוף פעולה בין באי-הכוח בתביעה הנגזרת לבין החברה ובאי-כוחה. למרות שלכאורה בשלב שבו אנו מצויים, אין ניגודי אינטרסים בין החברה לבין מגישי התביעה הנגזרת, שכן אלה כאלה אמורים להיות מעוניינים בהשאת הערך שיושג לטובת החברה, הרי שבמהלך המשא-ומתן ביחס להסכם הפשרה נתגלעו ביניהם פערים, מחלוקות ואף עוינות. על כך יש להצטער, ובמיוחד יש להצר על כך שמחלוקות בדבר כדאיות הפשרה גלשו להטחת האשמות ועלבונות שאינם במקומם. אסתפק בציון התרשמותי כי באי-הכוח בתביעה הנגזרת פעלו לכל אורך ההליך באופן מסור ומקצועי, וכי הם ראויים לתודה ולהוקרה על ההישג המרשים שהשיגו לטובת החברה".

כך כותב השופט עופר גרוסקופף בפסק הדין, שבמסגרתו החליט לאשר את הסכם הפשרה שהושג בתביעה הנגזרת בפרשת עסקת רכישת "מעריב" על-ידי חברת דסק"ש. העוינות בין התובעים לנתבעים, שאליה התייחס השופט בפסיקתו, התעוררה על רקע הטענות של באי-כוח התובעים כי הסדר הפשרה הושג בחטף, מאחורי גבם וללא הסכמתם.

לפי הסכם הפשרה שהושג, הנתבעים – בעל השליטה לשעבר בחברה, נוחי דנקנר, הדירקטורים לשעבר ונושאי משרה – ישלמו סך של 100 מיליון שקל לקופת דסק"ש, ובנוסף – גמול לתובעים שהגישו את התביעה הנגזרת ושכר-טרחה לבאי-כוחם – כפי שיקבע בית המשפט. סכום שכר-הטרחה והגמול לתובע טרם נקבעו, וכעת על הצדדים להגיש טיעונים בעניין זה לבית המשפט, על-מנת שיכריע בעניין.

חילופי האשמות

התביעה הנגזרת הוגשה לפני מספר שנים לבית המשפט על-ידי בעל מניות מיעוט בדסק"ש – באמצעות עוה"ד רונן עדיני ורם דקל – נגד נוחי דנקנר ונגד דירקטורים אחרים בחברה, שהחליטו ב-2011 על קניית עיתון "מעריב" , שגסס אז, בהשקעה של 147 מיליון שקל.

להמשך קריאת הכתבה במלואה באתר גלובס

אושר הסדר הפשרה בתביעת מעריב: דסק"ש תפוצה ב-100 מיליון שקל

שופט המחוזי עופר גרוסקופף קבע כי על נושאי המשרה והדירקטורים בדסק"ש שאישרו את רכישת עיתון מעריב "לפצות" את בעלי המניות שהגישו את התביעה הנגזרת, אך אישר את סכום נמוך בהרבה מהסכום המבוקש שעמד על 370 מיליון שקל. מי שישלם בפועל הן חברות הביטוח של נושאי המשרה

השופט פרופ' עופר גרוסקופף מבית המשפט המחוזי במחוז מרכז אישר היום (ה') את הסדר הפשרה בתביעה הנגזרת שהוגשה נגד נושאי המשרה והדירקטורים בדסק"ש שאישרו את רכישת מעריב שנעשתה ללא בדיקה והביאה לאובדן מיליוני שקלים לחברה. הסדר הפשרה גובש בגישור בפני השופטת (בדימ') הילה גרסטל.

בית המשפט אישר את ההסדר לפיו ישלם הביטוח של נושאי המשרה לדסק"ש 100 מיליון שקל. מדובר בהחלטה תקדימית כיוון שההסדר גובש למרות התנגדותם של באי כוחם של התובעים עוה"ד רם דקל ועו"ד רונן עדיני שעוררו את השאלה מי מייצג את החברה אל מול הנתבעים – הם או הנהלת החברה שבזמנו סירבה לתבוע את הדירקטורים וכיום היא סבורה שההסדר הוגן וראוי ותמכה באישורו. לאחר דיון סוער שהתקיים בפני בית המשפט לפני כחודשיים, הודיעו ב"כ התובעים הנגזרים, כי הם אינם מתנגדים לאישור הסכם הפשרה, אף שלדעתם המקצועית ניתן היה להשיג במסגרת הסדר הפשרה סכום גבוה יותר. גם היועץ המשפטי לממשלה הותיר את ההכרעה בעניין לשיקול דעת בית המשפט, הגם שהביע מספר הסתייגויות.

לקריאת הכתבה המלאה בעיתון כלכליסט

ביהמ"ש אישר את הפשרה בעקבות עסקת מעריב הכושלת: הדירקטורים ישלמו 100 מיליון שקל

התביעה הנגזרת נגד נוחי דנקנר ודירקטורים לשעבר בחברת דסק"ש מסתיימת בפשרה ■ בין הדירקטורים הנתבעים שאישרו את העסקה: אבי פישר, יצחק מנור, צבי לבנת וחיים גבריאלי

התביעה הנגזרת נגד נוחי דנקנר ודירקטורים לשעבר בחברת דסק"ש בשל עסקת מעריב הכושלת מסתיימת בפשרה. שופט בית המשפט המחוזי בלוד, עופר גרוסקופף, אישר היום (ה) את הסכם הפשרה שנחתם בין הדירקטורים לחברה, שלפיו 13 הדירקטורים הנתבעים, ובהם נוחי דנקנר, ישלמו לדסק"ש 100 מיליון שקל. בהמשך צפוי גרוסקופף לקבוע את שכר הטרחה שיקבלו עורכי הדין.

הסכם הפשרה גובש לאחר הליך גישור שהתקיים בפני המגשרת, השופטת לשעבר הילה גרסטל. הוא נחתם בין עורכי הדין של הדירקטורים, ביניהם גיורא ארדינסט ואהרון מיכאלי ממשרד גולדפרב-זליגמן שמייצגים את המשפחות מנור ולבנת ישירות מול דסק"ש – ומאחורי גבם של עורכי הדין רונן עדיני ורם דקל, שהגישו את התביעה הנגזרת, אך התנגדו לפשרה.

לקריאת הכתבה המלאה באתר דה מרקר

הסדר פשרה בתביעה ייצוגית נ' קווי חופשה

התביעה הוגשה על רקע הטענה כי החברה נהגה למכור כרטיסים לטיסות צ'רטר כאשר ידעה שהטיסות לא ייצאו במועדן המתוכנן, מבלי ליידע על כך את הלקוחות ■ השופטת שושנה אלמגור: "קיימת אפשרות סבירה שהנתבעת הטעתה את הלקוחות"

קווי חופשה תפצה בסך כולל של 2 מיליון שקל באמצעות פיצוי או הנחה בחופשה את
לקוחותיה – כך קובעת פשרה שהושגה במסגרת בקשה להכרה בתביעה כייצוגית.
התביעה הוגשה על רקע הטענה כי קווי חופשה נהגה למכור כרטיסים לטיסות שכר (צ'רטר)
אשר שעות ההמראה והנחיתה שלהן היו בדויות, בעוד שהחברה ידעה מראש כי אותן טיסות
לא תמראנה במועדן. זאת משום ששעות הטיסה נקבעו לשעות מבוקשות למדי, שאותן רשות
שדות התעופה לא תאשר לטיסות שכר.
התובעים טענו להטעיה מכ?ונת, ועל כן ביקשו להכיר בתביעה כייצוגית. קווי חופשה מצידה
טענה כי שעות הטיסה שניקבו בכרטיס הן השעות שתיאמה עם המוביל האווירי.
ההליך המשפטי עבר דרך קביעתה של השופטת שושנה אלמגור בפברואר 2016 כי "קיימת
אפשרות סבירה שהנתבעת הטעתה את הלקוחות". על החלטה זו ביקשה קווי חופשה
לערער בבית המשפט העליון, אולם בטרם קיום ההליך עברו הצדדים להליך גישור, אותו
ניהלה הנשיאה בדימוס הילה גרסטל.
הגישור הניב את הסכם הפשרה שאושר כאמור: קווי חופשה תפצה צרכנים שנכללים
בקבוצה בסכום של 100 שקל או ב-%5 הנחה משווי הזמנה עתידית מהנתבעת, על-פי
הגבוה מבין השניים. סכום הפיצוי הכולל יהיה 2 מיליון שקל.
ההליך קובע כי חברי הקבוצה יוכלו לפנות אל קווי חופשה בתוך 12 חודשים לקבלת הפיצוי.
הזכאים לפיצוי הם מי שיש בידיהם אסמכתה לקניית כרטיס טיסה או חבילת נופש מהחברה,
אליה יצרף הצהרה שהטיסה המריאה יותר מ-3 שעות אחרי הזמן שניקב בכרטיס. אם
הצהרתו תתברר כנכונה, ישולמו לו 100 שקל כפיצוי בתוך 45 יום מיום הצגת המסמכים.
צרכנים שאין ברשותם אסמכתה יוכלו להגיש תצהיר עם פרטיהם לחברה, וזו תבדוק את
זכותם לפיצוי בטווח של עד 14 ימים מיום הגשת התצהיר – ואם לא תבדוק, תישא בתשלום
של 100 שקל לפונה.
מי שיעדיף לקבל את הפיצוי בדמות הנחה על הזמנה עתידית יוכל לעשות זאת בטווח זמן של
24 חודשים. במקרה זה מספיקה הצהרה כתובה של הזכאי באתר או הצהרה בעל-פה
באוזני נציג של הקווי חופשה כדי לממש את ההנחה או את הפיצוי לפי סעיף זה (כלומר 100
שקל).
השופטת אלמגור ציינה כי על-פי תצהיר שסיפקה קווי חופשה, מספר הנוסעים שנפגעו
מעיכוב שנמשך יותר מ-5.4 שעות, ושמקורו באי-התאמה כלשהי בין שעת ההמראה ובין
שעת הטיסה שצוינה בכרטיס עמד על 431,5.
עוד צוין כי הטיסות והחבילות שבגינן הוגשה הבקשה נמכרו במחיר זול במיוחד ובממוצע של
כ-300,1 שקל לחבילה – מכאן שתחשיב ההנחה ריאלי ביחס למחיר. "אם נעריך את הפיצוי
בגין נזק בלתי ממוני שמגיע לכל חבר בקבוצה על האיחור בהמראה בסך 100 שקל, כאשר
הציעו הצדדים, נגיע לסכום של כ-550 אלף שקל. סכום הפשרה המוסכם עולה על 2 מיליון
שקל. נכון שחלק ממימוש הזכות לפיצוי תלוי ברכישת כרטיסים מהנתבעת, אך הגדלתו
המשמעותית של הסכום מאזנת זאת, ואפילו משקפת קבוצה שמספר החברים בה גדולה
מההערכה שנתמכה בנתונים".
הסדר הפשרה קובע כי אם חברי הקבוצה לא ינצלו את מלוא הסכום שהוקצב להם כפיצוי,
תועבר היתרה לקרן לניהול כספים, וכספי התרומה ייועדו לעמותת משאלת לב או לארגון
העוסק בתחומים דומים לשלה.
בנוסך לפיצוי בהיקף של 2 מיליון שקל תשלם קווי חופשה לארבעת התובעים גמול של 70
אלף שקל; ועורכי דינם, אבנר (נרי) ירקוני, אירית לשם-קיפרמן ועו"ד רונן עדיני, יקבלו
שכר-טרחה כולל של 450 אלף שקל.
"שכר-הטרחה המוסכם גבוה, אבל בהתחשב בהליך הממושך עד לקבלת ההחלטה בבקשה
לאישור, בצורך להתמודד עם בקשת רשות הערעור ולנהל את הליך הגישור ובמאמצים
שהושקעו בגיבוש הסדר הפשרה המיטבי לחברים בקבוצה – הוא מוצדק", נימקה השופטת.

לקריאת הכתבה באתר גלובס

היועמ"ש נגד פשרת מעריב: "אי.די.בי פעלה ללא סמכות"

בפשרה שאישר דירקטוריון אי.די.בי נקבע כי הדירקטורים לשעבר יפצו את החברה ב-100 מיליון שקל ■ היועמ"ש מתח ביקורת על החברה: "הדירקטוריון אישר את הפשרה ללא אישור בית המשפט, ואף שידע כי אינה מקובלת על התובעים" ■ אי.די.בי: "היועץ לא בחן את העובדות לעומקן"

היועץ המשפטי לממשלה, ד"ר אביחי מנדלבליט, הגיש אתמול לבית המשפט את עמדתו בעניין הפשרה בתביעה הנגזרת שהוגשה נגד דירקטורים בדסק"ש. מנדלבליט סבור כי הנהלת אי.די.בי נהגה ללא סמכות כשאישרה את הפשרה ללא אישור בית המשפט. כבר כמה חודשים מונחת על שולחנו של השופט עופר גרוסקופף מבית המשפט המחוזי בלוד הצעת פשרה, שאם תאושר תסיים את התביעה הנגזרת שהוגשה נגד הדירקטורים בדסק"ש בעקבות העסקה הכושלת לרכישת מעריב. בהצעה נקבע כי הדירקטורים יפצו את דסק"ש בסכום של 100 מיליון שקל באמצעות חברות הביטוח שלהם. ואולם להסכם הזה מתנגדים דווקא התובעים הנגזרים ועורכי דינם, שטוענים כי מדובר במהלך שבושל מאחורי גבם. כעת גם היועץ המשפטי לממשלה נכנס לתמונה, ומותח ביקורת על התנהלות אי.די.בי, שנהגה לדבריו שלא על פי סמכותה כשאישרה את הפשרה. היועמ"ש קובע כי על חברה שמיוצגת בהליך של תביעה נגזרת לבקש את רשותו של בית המשפט לנקוט בכל פעולה הקשורה להשתתפות באופן עצמאי בהליכי גישור — קל וחומר אישור הצעת פשרה. בעמדה שהגיש אתמול היועץ המשפטי לממשלה על ידי עו"ד ליאב וינבאום, מנהל המחלקה המסחרית בפרקליטות המדינה, הוא מציין כי הסיבה להתערבותו נעוצה.

לקריאת הכתבה המלאה באתר דה מרקר

היועמ"ש: "דסק"ש 'גנבה' פשרה בפרשת רכישת מעריב בידי דנקנר"; בכיר באי.די.בי: "חוסר הבנה"

היועמ"ש הגיש לביהמ"ש את עמדתו בפרשת דסק"ש-מעריב; ביולי האחרון הציגה החברה הסדר פשרה של כ-100 מיליון שקל בתביעה הנגזרת, מבלי לקבל את הסכמת באי כוחו של התובע

"התנהלות החברה היתה שלא על פי סמכותה בכל הנוגע לניהול התביעה הנגזרת בשמה", כותב עו"ד ליאב וינבאום ב"כ היועץ המשפטי לממשלה בעמדת היועץ שהוגשה הבוקר (א') לבית המשפט המחוזי מרכז בפרשת דסק"ש-מעריב.

וינבאום מותח ביקורת על דסק"ש שלכאורה "גנבה" הסדר פשרה מתחת לאפם של באי כוח התובע הנגזר בפרשת רכישת מעריב בידי הקונצרן של נוחי דנקנר. השופט גרוסקופף אישר את הבקשה וקבע שפזיזותם של הדירקטורים בדסק"ש שרפה לקונצרן מעל 300 מיליון שקל ברכישה הכושלת והאינטרסנטית של מעריב. ביולי האחרון הציגה החברה לבית המשפט הסדר פשרה בהיקף של כ-100 מיליון שקל בתביעה הנגזרת שהוגשה על ידי התובע רמי אוסטרובסקי וזאת, מבלי לשתף או לקבל את הסכמת באי כוחו, עוה"ד רונן עדיני ורם דקל.

 לקריאת הכתבה המלאה באתר גלובס

היועמ"ש נגד הפשרה בתביעה הנגזרת נגד הדירקטורים בדסק"ש

לאחרונה נודע כי נוחי דנקנר והדירקטורים בדסק"ש מוכנים לשלם 100 מיליון שקל לסגירת התביעה הנגזרת שהוגשה נגדם בגין רכישת "מעריב" ■ מנדלבליט: "מתן יכולת לחברה להתערב בניהול התביעה הנגזרת, ובמיוחד בשלב הפשרה, עלולה ליצור 'אפקט מצנן' לבעלי מניות"

היועץ המשפטי לממשלה, ד"ר אביחי מנדלבליט, מותח ביקורת חריפה על התנהלות חברת דסק"ש והדירקטורים שלה, על רקע "מחטף-הסדר-הפשרה" שניסו לעשות במסגרת התביעה הנגזרת בפרשת עסקת "מעריב". התביעה הנגזרת הוגשה לפני מספר שנים לבית המשפט על-ידי בעל מניות מיעוט בדסק"ש, באמצעות עורכי הדין רונן עדיני ורם דקל, נגד נוחי דנקנר ונגד דירקטורים אחרים, שהחליטו ב-2011 על קניית העיתון שגסס אז, בהשקעה של 147 מיליון שקל. לפני כשנתיים ניתנה בתיק החלטה דרמטית המאשרת לנהל את התביעה, והצדדים פנו להליך גישור לצורך ניסיון להגיע להסדר. ואולם, לפני מספר חודשים התברר כי חרף התנגדותם של התובע הייצוגי ובאי-כוחו, אשר הודיעו על כישלון הליך הגישור, הגיעו הדירקטורים בדסק"ש להסדר פשרה עם הנתבעים, לפיו ישלמו בעל השליטה לשעבר, דנקנר, הדירקטורים לשעבר ונושאי משרה הנתבעים סך של 100 מיליון שקל לקופת דסק"ש וכן גמול למבקשים שהגישו את התביעה הנגזרת ושכר-טרחה לבאי-כוחם – כפי שייקבע בית המשפט.

לקריאת הכתבה המלאה באתר גלובס

פורום דנס 100 של המשרדים המתמחים

עו"ד רונן עדיני נטל חלק בפורום המשרדים המתמחים המובילים של דנס 100

לקריאת הכתבה באתר גלובס

ביהמ'ש הכריע כי משרדנו ינהל את כל התביעה הנגזרת בגין עסקת בזק-יס

אחרי שבכירי בזק נחקרו לראשונה ביוני, הוגשו במהרה לבית המשפט המחוזי בתל אביב שלוש בקשות שונות לגילוי מסמכים לפני הגשת תביעה נגזרת ■ כבוב החליט כי הבקשות יימחקו מכיוון שכבר מתנהלת תביעה נגזרת מבוססת ורצינית בעניין רכישת yes על ידי בזק

לא חלף זמן רב מאז שחוקרי רשות ניירות ערך פשטו על משרדי בזק ביוני השנה ועיכבו לחקירה פלילית את בעל השליטה בחברה, שאול אלוביץ', ובכירים נוספים, ועד שעורכי דין הבינו את הפוטנציאל הגלום בחקירה והגישו לבית המשפט המחוזי בתל אביב, בזו אחר זו, בקשות לגילוי ועיון במסמכי החברה.

בקשות אלה הוגשו לפי סעיף 198א' לחוק החברות, המאפשר לבעל מניות שמעוניין להגיש בקשה לאישור תביעה נגזרת נגד חברה, לבקש מבית המשפט להורות לחברה לגלות מסמכים שנוגעים להליכים — זאת כדי לגשר על פערי המידע הקיימים.

במקרה של בזק, שלושה מבקשים שונים פנו בהפרש של ימים ספורים בבקשות זהות להורות לה להגיש להם את המסמכים הנוגעים לעסקה שנערכה בין בזק ל–yes ועומדת במרכז החקירה הפלילית שמנהלת בחודשים האחרונים הרשות. עורכי הדין שהגישו את הבקשות הם אוהד אנטמן וארז גרין, משרד מושקוביץ סטיס ושות' יחד עם משרד פולינגר ויקמן כהן ועו"ד שחר ולר.

המקרה הזה אינו חריג. עורכי הדין שעוסקים בתביעות נגזרות וייצוגיות כבר הבינו מזמן את הפוטנציאל הכלכלי העצום שטמון בתביעות מסוג זה — ובכל פעם שמתגלים ליקויים בהתנהלות של חברות ציבוריות הם מתחרים ביניהם מי יהיה זה שיגיש ראשון את הבקשה לאישור התביעה הנגזרת נגד החברה.

אלא שכבר במארס 2015, יותר משנתיים לפני פתיחת החקירה, הוגשה לבית המשפט הכלכלי בתל אביב בקשה לאישור תביעה נגזרת נגד החברה, שבמרכזה עומדת אותה עסקה. את הבקשה הגיש גיל אמיד באמצעות עורכי הדין רונן עדיני ואפי שאשא, ונטען בה כי התמורה ששולמה במסגרת עסקת בזק־yes מופרזת, וכי מדובר בהחלטת דירקטוריון תמוהה שהונעה משיקולים זרים שאינם לטובת החברה. בבקשה נטען גם נגד הליך קבלת ההחלטות באישור העסקה. בכל הנוגע לדירקטורים, נטען כי אלה הפרו את חובת הזהירות והאמונים שלהם. נטען גם כי לבזק נגרם נזק של כ–502 מיליון שקל — שזהו הפער בין השווי שחושב בחוות הדעת של מומחה מטעם התובע לבין רכיב המזומן ששולם בעסקה.

להמשך קריאת הכתבה במלואה באתר דה מרקר

ביהמ"ש העליון קיבל ערעור שהגיש משרדנו, באמצעות עוה"ד רונן עדיני ועמיחי טסלר, וחייב את חברת פרטנר לחשוף מסמכים

לקריאת הכתבה