על הצעות רכש: לשקף את שוויה ההוגן של החברה ולא את סחירות המניה (גלובס10.7.14)

במאמר דעה של יובל זילברשטיין (מנכ"ל וכלכלן ראשי בחברת ייעוץ) מתייחס הכותב להחלטת השופטת רות רונן באישור הבקשות לתביעות נגזרות, שהגישו עורכי הדין רונן עדיני ואפי שאשא כנגד החברות מ.ת.מ ומאגרי בנייה בטענה כי מחיר הצעות הרכש שהוגשו ע"י החברות היה נמוך מדי, כך שלא שיקף את ערכן הכלכלי ההוגן של המניות. לטענת הכותב, במסגרת ההחלטה קבעה השופטת רונן כללים חשובים בכל הקשור למאזן הכוחות בין בעלי השליטה לבעלי מניות הציבור לגבי הצעות רכש למניות בסחירות נמוכה.

לקריאת הכתבה המלאה

גלובס 10.7.14