עולם המשפט מתכונן: השופט מודריק יעלה על הדוכן (2.12.18)

שופט בית המשפט המחוזי בת"א לשעבר, עודד מודריק, שעמד בראש הוועדה הבלתי-תלויה שהקימה חברת כי"ל, בקשר לתביעה הנגזרת שהגיש בעל מניות באמצעות משרדנו, צפוי להעיד בבית המשפט.

התביעה הנגזרת הוגשה בקשר לחלוקת בונוסים למנהלי כי"ל בניגוד למדיניות התגמול של החברה, ושלא כדין. בתגובה הקימה כי"ל וועדה בלתי תלויה, בראשות השופט מודריק, שהחליטה שאין יסוד לתביעה. בעקבות זאת, דרש עו"ד רונן עדיני, שהגיש את התביעה לזמן את יו"ר הוועדה, השופט בדימוס מודריק, לעדות, על מנת שימסור פרטים על עבודת הוועדה. למרות התנגדות כי"ל, נעתר השופט אלטוביה לבקשה לזימונו של השופט מודריק.

התובע ביקש להורות על חשיפת כל המסמכים ששימשו את הוועדה ולזמן את יו"ר הוועדה לעדות, ובית המשפט נענה לבקשתו.

לקריאת הכתבה המלאה באתר כלכליסט

לקריאת הכתבה המלאה באתר דה מרקר