בעלי מניות בחח"י: שילמה למדינה 2.5 מיליארד ש' ללא הצדקה ( גלובס 16.2.16)

בעלי המניות מאשימים את החברה בכך שהיא משלמת למדינה עשרות מיליוני שקלים בשנה בגין אג"ח צמיתה (ללא מועד פקיעה) שהנפיקה לפני עשרות שנים ■ חברת החשמל: "עד היום לא קיבלנו אישורי בעלות תקפים מאותם 'בעלי מניות'; טענותיהם נטולות בסיס"

קהות חושים, רשלנות חמורה בניהול עסקי החברה וחוסר אכפתיות מוחלט כלפי האינטרסים של החברה וטובתה", כך מאשימים בעלי מניות פרטיים בחברת החשמל את הנהלת החברה. בבקשה לקבלת מידע ומסמכים בטרם פנייה לבית המשפט, דורש עו"ד רונן עדיני, המייצג את אותם בעלי מניות פרטיים, לקבל הסברים על עשרות מיליוני שקלים שמשלמת החברה בכל שנה למדינה בגין אג"ח צמיתה שהנפיקה לפני עשרות שנים. לטענתו, עד היום מסתכמים התשלומים בכ-2.5 מיליארד שקל, וזאת בלי שהם מופיעים בדוחותיה הכספיים של החברה, בלי שההנהלה עושה דבר כדי להפסיק לשלם את הסכומים ולמרות החוב הפיננסי האדיר של החברה.

חברת החשמל, נזכיר, הוקמה כחברה ציבורית שמניותיה נסחרות בבורסה לניירות ערך בלונדון, ולתקופה מסוימת בבורסה בתל אביב. בשנות ה-60, כשהחליטה המדינה להלאים את החברה, היא רכשה 99.85% ממניותיה. יתר המניות נותרו בידי משקיעים פרטיים. בנובמבר 2010 פרסמה החברה את רשימת בעלי המניות הפרטיים, כ-125 במספר, שמחזיקים יותר מ-180 אלף מניות. בין בעלי המניות גם יו"ר ועד העובדים מיקו צרפתי, היועץ המשפטי לשעבר של החברה דודו יהב וראשי הדירקטוריונים לשעבר אלי לנדאו ומוטי פרידמן.

לקריאת הכתבה המלאה באתר גלובס

לקריאת הכתבה המלאה בעיתון גלובס